Naam

Het kind heeft de naam van de vader als de afstamming van het kind vaststaat:

- alleen van vaderszijde
- aan vaderszijde en moederszijde tegelijk:

  • het kind, geboren tijdens het huwelijk, draagt de naam van de echtgenoot.
  • het kind, geboren uit een ongehuwde moeder of van wie het huwelijk meer dan 300 dagen is ontbonden, draagt de naam van de vader als hij vóór de geboorte of in de geboorteakte het kind erkend heeft

 

Het kind draagt de naam van de moeder als de afstamming van het kind vaststaat:

- alleen aan moederszijde:

  • het kind, geboren uit een ongehuwde moeder, of van wie het huwelijk meer dan 300 dagen is ontbonden.
  • het kind, geboren uit een gehuwde moeder, wiens echtgenoot méér dan 300 dagen is verdwenen, en mits de voorlegging van het vonnis van afwezigheidsverklaring
  • het kind, geboren uit een moeder die gehuwd is met een andere vrouw

 

Familienaam bij erkenning van het kind nadat de geboorteakte is opgesteld

Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan, nà afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind (=naam van de moeder) onveranderd.

De ouders kunnen samen of één van hen, indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte, verklaren dat het kind de naam van zijn vader zal dragen. Deze verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de afstamming van vaderszijde komt vast te staan, en vóór de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind.

Ook de gehuwde erkenner kan samen met de moeder zonder meer een verklaring tot naamsverandering voor het kind afleggen. Het akkoord van de huwelijkspartner is dus niet meer nodig. Deze verklaring moet gebeuren binnen het jaar na de kennisgeving van de erkenning aan de huwelijkspartner van de erkenner.

 

Familienaam van een meerderjarig kind

Na een afstammingswijziging (betwisting vaderschap) kan bij een meerderjarig kind diens naam enkel veranderd worden indien het meerderjarig kind daarin zelf toestemt.

 

Naamswijziging

Het verzoekschrift tot naamswijziging moet gericht worden aan de minister van Justitie.
Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de diensten van

Het ministerie van Justitie, Bestuur Burgerlijke Zaken,
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11

Je kan hier de folder Veranderen van naam of voornaam downloaden, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Een adoptie of volle adoptie kan een naamswijziging tot gevolg hebben. 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links