Milieuvergunningen

Bij de milieudienst kan elke burger terecht voor informatie over de VLAREM-wetgeving en vergunningsplichtige activiteiten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen van milieuvergunningsaanvragen:

  • klasse 3-inrichtingen: bedrijven die worden verondersteld slechts een beperkte milieu-impact te hebben. Deze bedrijven moeten een melding indienen bij het schepencollege.
  • klasse2-inrichtingen: bedrijven die al een grotere milieu-impact hebben. Zij dienen een aanvraagdossier in te dienen bij het schepencollege om een vergunning te verkrijgen.
  • klasse 1-inrichtingen: bedrijven met een grote milieu-impact. Zij moeten hun aanvragen richten tot de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

 

Formulieren

  • aanvraagformulier klasse 1 en 2 milieuvergunning en toelichting
  • melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 - formulier
  • melding van een kleine verandering of melding van derdeklasseonderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 en 2 - formulier
  • melding van de overname van een vergunde inrichting - formulier
 
 

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Ruimte
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 39
Fax: 050 22 05 80
Omgevingsambtenaren:
Bert Desendere
E-mail: bert.desendere@torhout.be
Dirk Reniers
E-mail: dirk.reniers@torhout.be
Eddy Reynaert
E-mail: eddy.reynaert@torhout.be
Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 9.00 – 12.00 uur woensdag van 13.30 – 17.00 uur

 

 

Links