Lokaal overleg kinderopvang

Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad.

Doel

  • Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.
  • Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen.
  • Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij het initiatief nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente

 

Samenstelling

Algemene vergadering

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang

Dagelijks bestuur

Ten minste de voorzitter, secretaris, de schepen Kinderopvang en vertegenwoordiger(s) van de actoren zijn opgenomen in het Dagelijks Bestuur. Een afgevaardigde van Kind & Gezin wordt uitgenodigd naar de vergadering.

Werkgroepen

De Algemene Vergadering kan te allen tijde werkgroepen oprichten.
Elk lid van de Algemene Vergadering kan hieraan deelnemen; ook andere geïnteresseerden en/of deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep.

 

Zoeken

Voorzitter: Frederik Isenbaert - Tel.: 050 21 29 98 - E-mail: frederik.isenbaert@sint-rembert.be
Secretaris: Michèle Stalmans - Tel.: 050 23 08 30 - E-mail: michele.stalmans@torhout.be

 

Links