Logo en huisstijl

  

Het logo  

Het logo van de stad Torhout is uniek. Een speciaal ontworpen beeldmerk.
Het moet altijd in zijn geheel en onvervormd gebruikt worden. Het mag ook niet samengebracht worden met andere elementen om zo een nieuwe vorm te maken.
Het logo mag ook nooit deel uitmaken van een zin of lopende tekst.

De baseline maakt onlosmakelijk deel uit van het logo.

Gebruik van het logo

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2011 een reglement vastgesteld voor het gebruik van het stadslogo door derden. Het reglement kan je hieronder downloaden.
Meer info? Stuur een e-mail naar info@torhout.be.

 

Huisstijl

Op basis van het nieuwe logo werd een nieuwe huisstijl uitgewerkt voor alle interne en externe communicatie van de stad.

Alle specifieke toepassingen en eventuele uitzonderingen worden omschreven in de grafische huisstijlgids.

De nieuwe huisstijl wordt door het stadsbestuur en de stadsdiensten toegepast sedert 1 juni 2009.

 

Downloads

(812.29 KB)


(256.84 KB)


(422.42 KB)


Zoeken

 

Links