Landbouwraad

Stedelijke landbouwraad

De stedelijke landbouwraad is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad.

 

Doel

De raad bezit de bevoegdheid, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief, adviezen uit te brengen betreffende land- en tuinbouwbelangen in Torhout.

 

Samenstelling

De stedelijke landbouwraad bestaat uit:

  1. De burgemeester
  2. Eén vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de organisaties die voldoen aan de voorwaarden, vermeld onder artikel 9 van de statuten
  3. De schepen van landbouw, lid van ambtswege
  4. Eén afgevaardigde uit het plaatselijk landbouwonderwijs
  5. De landbouwafgevaardigden in de diverse gemeentelijke raden of commissies (R.O. - Milieu, G.N.O.P.)
  6. Mogelijke gecoöpteerde leden, aangeduid omwille van hun speciale bevoegdheid
  7. Een mandaat per politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad (zonder stemrecht)

 

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur komt minstens twee maal per jaar samen. Dat aantal geldt eveneens voor de stedelijke lanbouwraad.

Zoeken

Contactinformatie

Voorzitter: Willy Depoorter
Zwevezelestraat 84
8820 Torhout
Tel.: 050 21 30 52
E-mail: willy.depoorter@skynet.be

Secretaris: Christelle Demoor
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 25
E-mail: landbouw@torhout.be of christelle.demoor@torhout.be

 

Links