Landbouwbedrijven

Landbouwtelling

De landbouwtelling vindt plaats ieder jaar in mei op het stadhuis afdeling landbouw.
Het betreft een jaarlijkse enquête waarvan de gegevens verwerkt worden in statistieken.
De vereiste formulieren worden toegestuurd aan de landbouwers.

 

Permanente inventaris voor de varkens

Blanco formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij de afdeling landbouw, mits voorlegging van de vorige inventaris. Je kan ze ook printen op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen, zie de Links onderaan deze pagina.
Voor de verplichte identificatie en registratie (Sanitel) van runderen, varkens, geiten, schapen, hertachtigen en pluimvee - zie vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

 

Schade aan teelten

Bij schade aan een teelt, door ziekte of weersomstandigheden, kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij de afdeling landbouw. Na onderzoek ter plaatse door de schattingscommissie wordt de aanvraag doorgestuurd naar het Ministerie van Landbouw en de Directe Belastingen. Zij verklaren de aanvraag al dan niet ontvankelijk.

Onderaan bij Downloads vind je het aanvraagformulier tot bijeenkomst van de schadecommissie .

 

Rampenschade

Bij schade door overstroming, aardbeving, het overlopen of de opstuwing van openbare riolen, een aardeverschuiving of een grondverzakking dien je in de eerste plaats je verzekeraar te raadplegen. Zie ook de checklist waterschade hieronder bij de downloads.

Indien je schade opgelopen hebt die niet gedekt wordt door de verzekeringsmaatschappij, dan kan je controleren in het Vademecum Rampenschade 2015 of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. De informatiebundel en de aanvraagformulieren kan je onderaan deze pagina downloaden.

 

Erkenning droogte van 1 april t.e.m. 30 juni 2017

De  droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen. Meer info: klik hier

 

Relevante links

http://www.dgz.be

http://www.dgz.be/formulier?thema=All&diersoort=12&keys=

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B Torhout
Tel.: 050 22 11 22
Fax: 050 22 05 80
E-mail: landbouw@torhout.be of christelle.demoor@torhout.be
Contactpersoon: Christelle Demoor
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

Links