Kwalitatief en betaalbaar wonen

Het is best leuk om in Torhout te wonen. Toch hebben heel wat mensen het moeilijk om een geschikte woning te vinden, vooral mensen met ondersteuningsnoden zoals senioren, kansarmen, alleenstaanden, personen met een beperking,.... De woning moet betaalbaar zijn, toegankelijk en bij voorkeur in een geschikte omgeving liggen. Geen eenvoudig verhaal!

Bij uitbouw van nieuwe woonsites zoals o.a. De Moertjes is er nood aan één Torhoutse woonvisie. Deze visie houdt rekening met het feit dat woningen bereikbaar zijn in functie van zorg en vrijetijdsbesteding. Men wil er met andere woorden voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk 'op eigen maat' in hun woning kunnen blijven. Men houdt hierbij rekening met:

  • het realiseren van een gezonde sociale mix
  • het aanbieden van dienstverlening in eigen buurt
  • nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen, kangoeroewonen, aanleunwoningen,...
  • het creëren van ontmoetingsplaatsen
  • ecologisch en duurzaam bouwen

Daarnaast is er een grote nood aan crisisopvang en 2 doorgangshuizen. Deze woonnood is er bij mensen die het tijdelijk wat moeilijker hebben in hun woonsituatie en wat extra steun nodig hebben.

Indien u vragen of suggesties hebt kunt u terecht bij Bert Desendere, bert.desendere@torhout.be of op het telefoonnummer 050 22 11 39.

Zoeken

 

Links