Klachtenbehandeling

De stadsdiensten streven ernaar om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren.
 

Mocht je toch, om een of andere reden, ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan kan je gebruik maken van onze procedure voor klachtenbehandeling. In het reglement op de klachtenbehandeling staat beschreven wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure daarbij wordt gevolgd.
 

Wat is een klacht?
Officieel is een klacht: "een manifeste uiting van ongenoegen of ontevredenheid over een handeling of gedraging, of omtrent het uitblijven ervan, van een personeelslid of een dienst van de gemeente".
 

Wat is geen klacht?
De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties en voorstellen, beroepen, bezwaren, beleidsvragen,…
Deze zaken kan je doorgeven via een meldingskaart.
 

Hoe dien je een klacht in?
Ofwel schriftelijk d.m.v. dit af te drukken document ofwel via het webformulier.

Zoeken

 

Links