Inname openbaar domein bij bouwwerken

Wat houdt dit in?

U wenst werken uit te voeren en dient hiervoor gebruik te maken van het openbaar domein, zoals: een deel van de rijweg, voetpad, parkeerstrook, …, voor de plaatsing van:

  • Container
  • Bouwmaterialen
  • Torenkraan
  • Werfketen
  • Bouwstellingen
  • Rollend materiaal
  • Voorbehouden plaatsen voor voertuigen

Of u dient de openbare weg af te sluiten om de werken te kunnen uitvoeren.

Dient u een vergunning aan te vragen?

JA,  bij gebruik van het openbaar domein, zoals hierboven vermeld, bent u verplicht een vergunning aan te vragen bij de dienst Ruimte - cel Infrastructuur, Stadskantoor, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout OF via signalisatie@torhout.be en dit met volgende formulieren:

Zijn hier kosten aan verbonden?

Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doet u uw aanvraag minstens 6 werkdagen voorafgaand op de inname, is de vergunningsaanvraag kosteloos.

Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld op het belastingsreglement.

Doet u uw aanvraag laattijdig of laat u het na een aanvraag in te dienen, wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld op het belastingsreglement.

Belastingsreglement: klik hier

Wat te doen bij een verhuis?

Dienen de parkeerstroken t.h.v. de woning / appartement vrijgehouden te worden voor een verhuiswagen en -lift?

Bij de dienst Ruimte - cel infrastructuur, Stadskantoor Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout kan u terecht voor het verkrijgen van een machtiging. Deze machtiging geldt tevens als parkeerticket en is volkomen kosteloos.

Kunnen parkeerverbodsborden worden ontleend bij de Stad?

Parkeerverbodsborden kunnen worden ontleend door particulieren, voor o.a. verhuis, vrijhouden plaats voor container, ….

Voor deze borden wordt u een waarborg van 25 EUR /bord aangerekend. Na terugbrengen van de borden wordt de waarborg aan u teruggegeven. De borden moeten binnen de week na gebruik terug binnnengebracht worden.

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Openbare Werken

Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel. : 050 22 11 39
Fax : 050 22 05 80

 
Contactpersonen: Evy Bouckaert en Mieke De Gryse (E-mail: signalisatie@torhout.be

Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur  

 

 

Links