Inkomenscompensatie-vergoeding

 

WAT?

Vergoeding van 76,31 euro per dag, vanaf de achtste dag volgend op de sluiting (tarief 2014) voor ondernemers die hun verkoopruimte moeten sluiten als gevolg van openbare werken.

 

WIE?

Zelfstandigen, meewerkende echtgenotes/echtgenoten en kleine ondernemingen...

  • Die rechtstreeks producten verkopen of diensten verlenen aan klanten in een fysiek verkooppunt
  • Die de verkoopruimte sluiten
  • Die geen andere beroepsinkomsten hebben
  • Met minder dan 10 werknemers
  • Met een jaaromzet en balanstotaal kleiner dan 2 miljoen euro

 

WANNEER?

Indien aan minstens één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden
  • Geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden
  • Een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen
  • De toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk

 

HOE?

Na aanvraag van een attest van hinder bij de gemeente stuurt u dit samen met het ingevulde aanvraagformulier, aangetekend of via mail met ontvangstbewijs, naar het Participatiefonds, ten minste 7 dagen voor de sluiting. Een eerste aanvraag kan voor maximum 30 kalenderdagen, nadien is een verlenging van telkens 60 dagen mogelijk.

 

Meer info: www.openbarewerken-zelfstandigen.be

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links