Identiteitskaarten

Elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID)
Wanneer je naar het buitenland (ook binnen de Europese Unie) reist met je kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar, dan moet je voor die kinderen een Kids-ID kunnen voorleggen. Dit kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken. Het kost 6,40 EUR en is maximum drie jaar geldig (het moet eerder worden vervangen indien de foto op de afgeleverde kaart niet meer gelijkend is!) of tot je kind twaalf jaar wordt. De aanvraag gebeurt door één of beide ouders die het ouderlijke gezag uitoefenen én in aanwezigheid van het desbetreffende kind. Je brengt tevens een recente (max. 6 maanden oud) kleurenpasfoto met witte achtergrond mee (formaat: 45 mm hoog, 35 mm breed; het hoofd minimum 31 mm en maximum 36 mm). Ongeveer vier weken later kan je de Kids-ID afhalen met de pin- en pukcode die je thuis ontvangt. Let wel op! Kinderen hebben ongeacht hun leeftijd een echt paspoort (en eventueel een visum) nodig wanneer ze naar een land (mee)reizen waar het bezit van een paspoort (en eventueel een visum) vereist is. Lees in dit verband meer in de rubriek "Reispassen".

Identiteitskaart van Belg
Vanaf 12 jaar moet je een identiteitskaart hebben.
Je ontvangt dan - en ook bij elke vernieuwing van je identiteitskaart - een oproepingskaart. Met deze kaart, de erop vermelde stukken en een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond (max. 6 maanden oud) (formaat van de foto 45 mm hoog, 35 mm breed; het hoofd minimum 31 mm en maximum 36 mm), kom je naar onze dienst burgerzaken. Daar onderteken je het zogenaamde "basisdocument". Een nieuwe identiteitskaart kost 21,00 EUR. Ongeveer vier weken later mag je jouw nieuwe identiteitskaart komen afhalen in het bezit van je pin- en pukcode.

Betaling

Vanaf 3 februari 2014 kan je ook met je bankkaart betalen.

Verlies PIN-en PUK-code

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn. Ben je de codes kwijt en wil je bijvoorbeeld bij adreswijziging je adres op de chip van je eID veranderen, dan kan je de codes heraanvragen bij de gemeente waar je ingeschreven bent. De aanvraag kan ook gebeuren via de website van Algemene Directie  Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, zie de link onderaan de pagina. De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres. De codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is. Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoef je niet meer naar het stadskantoor te komen. Om de PIN-PUK-code af te halen en te activeren moet je wel naar het stadskantoor komen. Dit kost 5 euro.

Wat doe je bij verlies, diefstal of vernietiging van je identiteitskaart ?
Bel gratis 00800 2123 2123 DOCSTOP en blokkeer je kaart.  DOCSTOP is een gratis dienst, 24/24 uur en 7 dagen per week bereikbaar. Indien het nummer niet bereikbaar is, kan je ook +32 2 518 2123 bellen.

In geval van diefstal, verlies en vernietiging bel je eerst DOCSTOP, daarna geef je zo spoedig mogelijk de diefstal van je identiteitskaart aan bij de politie. Daar ontvang je een "attest van verlies of diefstal van een identiteitskaart", dat enkel in België als identiteitskaart geldt; als je naar het buitenland reist, doe je er goed aan eerst even contact te nemen met de dienst burgerzaken om de mogelijkheden te bespreken. Zie ook onderstaande link om na te gaan welke documenten aanvaard worden om te reizen in het buitenland.

Zowel bij verlies, diefstal als bij vernietiging heb je 1 recente pasfoto met witte achtergrond nodig (max. 6 maanden oud) (formaat foto 45 mm hoog, 35 mm breed; het hoofd minimum 31 mm en maximum 36 mm).

Vind of krijg je je identiteitskaart terug, verwittig dan zo spoedig mogelijk de dienst burgerzaken.

Relevante links

https://www.docstop.be/DocStop/

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/CI/eID/nl/acces_etranger/reizen_met_Belgische_identiteitdocumenten.pdf

 http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2757&L=1 AANVRAAG PUK-code

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 

 

 

Links