Huwelijk

Wie wil trouwen, geeft dit in de regel samen aan in één van de woonplaatsen van de partners.

Als er maar één van beiden de aangifte doet, moet hij of zij een geschreven volmacht bij hebben van de andere. De handtekening van de volmachtgever moet je wel laten legaliseren. Je huwelijksdatum kan je ten vroegste één jaar op voorhand komen bespreken. De aangifte kan je maximaal zes maanden en ten minste 15 dagen vóór je huwelijk doen.

Bij de aangifte wordt de datum en het uur van het huwelijk bepaald en wordt het dossier vervolledigd met alle vereiste documenten. De voltrekking van het huwelijk mag niet gebeuren vóór de veertiende dag na de aangifte. De aangifte is maximaal zes maanden geldig.

De kostprijs voor het afsluiten van een huwelijk bedraagt 60 euro.  Bij aanvraag van de huwelijksdatum wordt er 35 euro gevraagd voor de opmaak van het huwelijksdossier. Dit bedrag is niet terugvorderbaar bij annulatie. De resterende 25 euro is verschuldigd bij aangifte (kostprijs trouwboekje).

In Torhout kun je huwen op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Uittreksels uit en afschriften van de huwelijksakte zijn verkrijgbaar in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond.

 

Huwelijkspremie (voorhuwelijkssparen)

De toelage bedraagt 30% op het gespaarde bedrag bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen

Voorwaarden:

  • minstens 1 jaar voor de datum van het huwelijk in het bevolkingsregister van de stad Torhout zijn ingeschreven
  • de voorziene mutualiteitsbijdrage hebben ontvangen.

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links