Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het 'dagelijks bestuur' van de gemeente. Beslissingen worden collegiaal genomen. Wel is er een onderlinge bevoegdheidsverdeling. Elke schepen heeft een aantal welbepaalde beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt.

Het college staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het college komt in principe wekelijks samen op donderdagvoormiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 

Hilde Crevits
burgemeester (titelvoerend)

Mevrouw Hilde Crevits is als Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van onderwijs verhinderd om het ambt van burgemeester uit te voeren.
Zij wordt zolang vervangen door de heer Kristof Audenaert, die op 30 mei 2016 de eed aflegde in handen van provinciegouverneur Carl Decaluwé.

   

Kristof Audenaert
burgemeester (waarnemend)
0499 46 32 43
e-mail: kristof.audenaert@torhout.be

Zitdag: vrijdagvoormiddag van 9.30 - 12.00 uur in het stadskantoor en op woensdagvoormiddag van 11.00 tot 12.00 uur in het stadhuis, Markt 1.

 

Bevoegdheden:
algemeen beleid
politie
veiligheid
lokale economie

stadsplanning
burgerlijke stand
 

   
Lieselotte Denolf
eerste schepen
Aartrijkestraat 118
8820 Torhout
tel. 050 22 28 66 - gsm 0496 397 392
e-mail: lieselotte.denolf@torhout.be

Zitdag: woensdagvoormiddag in het stadskantoor van 9.30 - 12.00 uur

  Bevoegdheden:
onderwijs
cultuur
bibliotheek
archief
toerisme en musea
personeel
informatie en inspraakbeleid
   

Eddy De Ketelaere
schepen
Denderstraat 4
8820 Torhout
tel. 050 21 60 68 - gsm 0475 37 59 79
fax. 050 22 22 08
e-mail: deketelaere.bvba@skynet.be

Zitdag: dinsdagvoormiddag in het stadskantoor van 9.30 - 12.00 uur

  Bevoegdheden:
mobiliteit
openbare werken
nutsvoorzieningen
 
   

Elsie Desmet
schepen
Driekoningenstraat 102
8820 Torhout
gsm 0478 46 50 29
e-mail: elsie.desmet@torhout.be
Zitdag: vrijdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het stadskantoor

  Bevoegdheden:
leefmilieu (milieuvergunningen), natuur en energie
ontwikkelingssamenwerking
sociale tewerkstelling
begraafplaatsen
 
   

Rita Dewulf
Schepen
Robrecht de Friesstraat 8
8820 Torhout
tel. 050 21 68 18 - gsm 0475 79 31 91
e-mail: rita.dewulf@torhout.be
Zitdag: maandagvoormiddag van 9.30 tot 12.00 uur in het stadskantoor

 

Bevoegdheden:

ruimtelijke ordening (bouwvergunningen)
kinderopvang
woonbeleid
brandweer
volksgezondheid

   

Hans Blomme
schepen
Kruiskensstraat 1A
8820 Torhout
tel. 050 21 65 22 - gsm 0475 32 84 31
e-mail: hans.blomme@torhout.be

Zitdag: woensdagnamiddag in het stadskantoor van 14.00 - 16.00 uur

 

Bevoegdheden:

sport
markten
stadspatrimonium
waterbeleid
land- en tuinbouw

   

Annick Vanderspurt
schepen
Ruddervoordestraat 14
tel. 050 21 66 74
e-mail: annick.vanderspurt@torhout.be
Zitdag: maandagnamiddag in het stadskantoor van 13.30 - 15.30 uur

 

Bevoegdheden:
sociale zaken
feestelijkheden
seniorenbeleid
emancipatiebeleid
wijkgezelligheid

   

Joost Cuvelier
schepen - voorzitter OCMW
Rubenslaan 11
8820 Torhout
tel. 050 21 61 95
e-mail: joost.cuvelier@torhout.be  
Zitdag: vrijdagnamiddag (15.30 - 17.00 uur) in het stadskantoor

  Bevoegdheden:
OCMW-voorzitter
financiën

jeugd
ICT
erediensten
 

 

Zoeken

Contactinformatie

Het college van burgemeester en schepenen
Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

 

Links