Heraanleg parking zwembad

De parking zwembad is een druk gebruikte parking, op een 100 tal meter van het centrum van de stad Torhout. De Scholengemeenschap en de stedelijke infrastructuren zoals de sportinfrastructuur, de Kunstacademie, het OCMW en het stadskantoor zorgen ervoor dat deze parking optimaal zijn nut bewijst.

Het stadsbestuur wenst de grijze uitstraling van de parking aan te pakken en de parkeergelegenheden in het groen in te bedden, als verlengstuk van het stadspark in de buurt. Het ontwerp werd opgestart vanuit volgende doelstellingen:

  • we wensen het aantal parkeerruimten maximaal te behouden
  • het nieuwe losliggende fietspad in de Industrielaan wordt doorgetrokken tot op de rotonde ter hoogte van de Fun
  • parkeren in het groen staat voorop
  • er wordt gezorgd voor een goede circulatie door de diverse verkeersstromen in de buurt in kaart te brengen.

Plan nieuwe parking: PLAN

 

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

De parking is reeds uitgevoerd.

De belijning van de Karel de Goedelaan wordt afgewerkt van zodra de weersomstandigheden dit toelaten (de ondergrond moet droog zijn), waarna de straat opnieuw volledig toegankelijk zal zijn.

De beplantingswerken zijn momenteel in uitvoering.

TIMING

Start der werken: maandag 26 juni 2017

Einde der werken: najaar 2017

 

ALGEMENE INFO PROJECT

Uitbreiding met een fietsvriendelijke insteek

De heraangelegde parking zal ruimte bieden aan 178 voertuigen. Er zijn eveneens 2 plaatsen voor mindervaliden voorzien. Er komt een laadpaal voor 2 elektrische voertuigen met 2 stelplaatsen. Fietsers zullen op een drietal plaatsen hun fiets kunnen stallen in overdekte nieuwe fietsstallingen: nabij Ten Walle, bij het zwembad en aan de ingang van de sportinfrastructuur. Ze bieden plaats aan 98 fietsen ten opzichte van 81 stuks vroeger.

Via een aaneenschakeling van trage verbindingen gelegen in de driehoek Aartrijkestraat, Karel de Goedelaan en Industrielaan kan de fietser tussen de diverse locaties doorfietsen op afzonderlijk aangelegde fietspaden in een groene omgeving.

Het nieuwe ontwerp biedt ook dezelfde mogelijkheden om grote activiteiten te laten doorgaan zoals de opstelling van sportevenementen of circusvoorstellingen.

Het kruispunt Bruggestraat / Karel de Goedelaan wordt sterk versmald met een afzonderlijke in- en uitrit voor de parking en geaccentueerd met rode fietspaden. De bushalte werd verschoven vanuit de Karel de Goedelaan naar de Bruggestraat en is eveneens vlot toegankelijk voor mindervaliden.

Parkeerregime blijft behouden

Het parkeerregime met blauwe zone blijft behouden op de kleine parking, de grote parking blijft vrij parkeren.

 

Zoeken

 

Links