Grachten

 

Het belang van grachten

Grachten zijn een natuurlijk afvoersysteem voor het oppervlaktewater. Zij bieden een uitstekende mogelijkheid om water in de bodem te laten infiltreren. Ook zijn zij onmisbaar om bij hevige regenslag het water op te vangen om overstromingen te voorkomen. Tevens vormen ze een belangrijke bijdrage tot het natuurlijk milieu. Dus is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk bewaard blijven.

 

Onderhoud

Het onderhoud van de grachten en waterlopen wordt in principe uitgevoerd door de eigenaar ervan.
Voor de waterlopen van tweede en derde categorie gebeurt dit door de provincie of de gemeente.
Voor baangrachten is het de beheerder van de weg die daarvoor moet instaan.
Het overgrote deel van de andere grachten dient onderhouden door de eigenaars en dat zijn in principe de aangelanden, die normalerwijze eigenaar zijn van de gracht tot het midden ervan.

 

Inbuizingen of verleggen

Is het nodig dat een gracht toch gedeeltelijk wordt ingebuisd of moet verlegd worden, dan is daar een toelating voor nodig, zelfs al zijn het private grachten. De nodige informatie daarover kun je verkrijgen bij de dienst openbare werken.

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Ruimte
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 39
Fax: 050 22 05 80
Omgevingsambtenaren:
Bert Desendere
E-mail: bert.desendere@torhout.be
Dirk Reniers
E-mail: dirk.reniers@torhout.be
Eddy Reynaert
E-mail: eddy.reynaert@torhout.be
Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 9.00 – 12.00 uur woensdag van 13.30 – 17.00 uur

 

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links