Bestrijding gladheid

WEGEN

De gladheidsbestrijding op de openbare weg op pleinen en fietspaden valt ten laste van de wegbeheerders.

Gemeentewegen - In Torhout staan 2 strooiwagens 24/24 uur paraat om de gemeentewegen van Torhout vrij te maken. Bij hevige sneeuwbuien ondersteunen verschillende loonarbeiders de stadsdiensten om de wegen sneeuwvrij te ruimen.

De strooidiensten volgen hierbij een strooiplan van 2 ronden verspreid over Torhout.

Met deze volgorde:

 • belangrijke invalswegen en ring
 • de stationsomgeving en de duikers onder de spoorwegen
 • de bruggen over de snelwegen
 • trajecten van vervoersmaatschappij De Lijn
 • omgevingen van scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en brandweer.

Strooizout werkt slechts als er frequent op gereden wordt en sneeuw en dooizout goed vermengd geraken. Zo wordt slechts in een latere instantie in wijkstraten of doodlopende straten zout gestrooid. Enkel ruimen kan een oplossing zijn bij aanhoudende sneeuwbuien.

De gewestwegen - Noordlaan, Vredelaan, Rijksweg, Oostendestraat, Roeselaarseweg en de op- en afrit van de E403 zijn ten laste van het Vlaams Gewest.

FIETSPADEN

Voor het vrijmaken van de fietspaden wordt een kleine ruimmachine ingezet met zoutvat. In tegenstelling tot de rijbaan, zorgen de dunne fietsbanden niet voor voldoende vermenging van het gestrooide zout met de sneeuw, waardoor het opletten blijft!

OPENBARE GEBOUWEN

De omgeving van openbare gebouwen worden door onze diensten met de hand gestrooid.

Het is niet mogelijk elke vierkante meter verharding op te nemen in het strooiplan om praktische overwegingen en ook om het milieu te sparen. Er wordt een gezond evenwicht gezocht tussen wat wel en niet wordt gestrooid.

ANDERE GEBOUWEN

Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht om het trottoir en de greppel gelegen vóór de betrokken panden of percelen rein te houden en op te kuisen. Zij moeten er ook voor zorgen dat de rioolroosters of slikputjes vrij blijven.

Zo kun je het doen:

 • als het heeft gesneeuwd, ruim dan eerst de sneeuw over een breedte van één tot anderhalve meter met een sneeuwschop, een harde borstel of trekker vooraleer te bestrooien, zomaar zout strooien heeft weinig of geen effect als het zout niet vermengd raakt met de sneeuw
 • wacht niet te lang met verwijderen: aangestampte sneeuw is moeilijker te verwijderen dan verse
 • maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van uw stoep, maar beter niet aan opritten, zebrapaden of bushaltes
 • veeg de sneeuw ook niet op fietspad of rijbaan
 • zorg dat voetgangers goed kunnen passeren, maar let er ook op dat de rioolputjes vrij blijven
 • bestrooi de zone die je ijsvrij wilt maken met zout - zand of grind gebruik je beter niet, ze bevuilen het trottoir en zorgen voor verstoppingen van de rioolkolken
 • het zout dat je als strooizout in de winkel koopt, heeft dezelfde werking als je keukenzout maar is niet geschikt voor consumptie
 • vermijd dat het zout in groenzones en onverharde zones terecht komt: planten en bomen houden niet van zout
 • gebruik niet te veel strooizout, zout blijft hoe dan ook een schadelijk product waarvan we het gebruik best beperken tot het hoogst noodzakelijke
 • geef het zout ook de tijd om in te werken en het ijs te doen smelten

Ben je niet goed te been en kun je zelf geen sneeuw ruimen? Vraag dan hulp aan uw buren, vrienden of familie.

MELDINGEN OF VRAGEN

Voor meldingen of vragen kun je terecht bij technischedienst@torhout.be 

Zoeken

 

Links