Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners

Bewoners van straten gelegen in zones met parkeerduur beperkingen kunnen een bewonerskaart aanvragen. Per gezin of wooneenheid (adres) kan je 1 bewonerskaart verkrijgen. Op de kaart kunnen tot 4 nummerplaten vermeld worden zodat de kaart voor verschillende voertuigen van hetzelfde gezin gebruikt kan worden.

Het gebruik van de bewonerskaart wordt beperkt tot een gebied in de onmiddellijke omgeving van de woongelegenheid. De straten die tot eenzelfde gebied behoren worden op de kaart vermeld. De kaart kost 15 euro en is 1 jaar geldig. Ze wordt aangevraagd bij de dienst Ruimte op voorlegging van de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de auto(s). Ingeval de kaart wordt aangevraagd voor een bedrijfsvoertuig of leasingwagen moet een attest van bestendig gebruik afgeleverd door de werkgever of leasingmaatschappij bij de aanvraag voorgelegd worden.

Relevante links

gebieden voor bewonersparkeren

Zoeken

 

Links