Gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers

Geregistreerde aannemers (zelfstandig of onder firmanaam) die regelmatig werken moeten uitvoeren in de zones met parkeerduurbeperkingen kunnen één of meer aannemerskaarten aanschaffen. Met een aannemerskaart kun je zonder beperkingen op de parkeerduur kosteloos parkeren in alle zones waar beperkingen op het gebied van parkeerduur van toepassing zijn. De kaart heeft een geldigheidstermijn van 3, 6 of 12 maand en kost respectievelijk 100, 175 of 300 euro. In principe moet de kaart minstens 3 dagen op voorhand aangevraagd worden maar voor dringende gevallen kan dit ook de dag zelf (behalve de zaterdag). De aanvraag gebeurt bij de dienst Ruimte, op voorlegging van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd en een bewijs waaruit blijkt dat je als aannemer geregistreerd bent.

Zoeken

 

Links