Fiscale maatregelen

 

WAT?

Uitstel van betaling of kwijtschelding van nalatigheidsintresten op btw, directe belastingen en gemeentebelastingen.

 

HOE?

Gemotiveerd verzoekschrift naar de ontvanger of directeur van de belastingen.

Bijkomende inlichtingen bij uw boekhouder of FOD Financiën.

 

Meer info: www.fiscus.fgov.be/interfainvnl/vragen/betalingen.htm

 

Zoeken

 

Links