Financiële Dienst

 

Wat doet deze dienst?

  • gemeentelijke boekhouding en inventarisatie
  • gemeentebelastingen en -retributies
  • ontvangst van alle betalingen in de stadskas: leurtaks, standrechten markt, werken voor derden, milieuvergunningen, kinderopvang, diverse gemeentebelastingen

 

Facturen voor de stad kunnen in pdf-formaat opgestuurd worden naar facturatie@torhout.be

Voor inlichtingen in verband met je belastingaangifte (personenbelasting) kan je terecht bij de FOD Financien op het nummer 02 578 42 30

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Financiën Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 30 of 050 22 11 22
Fax.: 050 22 05 80
Financieel beheerder: Noël Cordie
E-mail: noel.cordie@torhout.be  
Medewerkers: Marc Verplancke, Marleen Strubbe, Dorine Vermeersch, Rita Maertens
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur - woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur 
 

 

Links