Euthanasie

Sedert 1 september 2008 kan elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een rijksregisternummer een wilsverklaring tot euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur. De wilsverklaring kan op elk ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de verklaring.

Bijkomende informatie en het formulier vind je hier. Geef dit ingevuld en ondertekend af in het Stadskantoor.

Na registratie ontvang je een ontvangstbewijs.

Zoeken

 

Links