Erosie

Binnen het kader van het bewaken van wateroverlast, is ook het oplossen van erosiegevoelige gebieden op het grondgebied Torhout een maatregel waarop ingezet wordt. Momenteel is de inventarisatie van de knelpuntgebieden te Torhout in opmaak. Tijdens een infovergadering op 17 juni jl werden de betrokken eigenaars ingelicht over de knelpunten, mogelijke acties en tegemoetkomingen die er zijn binnen het erosieverhaal.

Hier vind je de toelichting terug.

Zoeken

 

Links