Attest van erfopvolging

Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. Om deze gelden vrij te maken is een attest van erfopvolging nodig. Sommige diensten (zoals mutualiteit, verzekering, pensioenfonds,....) vragen na het overlijden ook naar deze verklaring.

Sinds 29 mei 2009 is er in het Burgerlijk Wetboek een wijziging gekomen met betrekking tot het deblokkeren van banktegoeden in het kader van overlijdens. Dit kan enkel op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Voor bedragen tot 50 000 euro kan je gratis een attest van erfopvolging laten opmaken door het lokale registratiekantoor van de FOD Financiën, Vrijhavenstraat 1 te 8400 Oostende (tel. 02 575 75 20).

Voor hogere bedragen moet een akte van bekendheid opgemaakt worden door een notaris (van de laatste woonplaats van de overledene). De kosten voor een notariële akte houden registratierechten (25 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

Voor te leggen documenten:

  • het trouwboekje
  • indien de overledene geen kinderen heeft: het trouwboekje van de ouders
  • een attest van overlijden (voor registratiekantoor, vrederechter en notaris)

Is de ontvanger van een registratiekantoor altijd bevoegd ?

Vanaf 29 mei 2009 is de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert, bevoegd om een attest van erfopvolging af te leveren in de gevallen van wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

De ontvanger van het registratiekantoor is niet bevoegd:

  • indien de erflater een testament of een notariële akte, een huwelijkscontract of een "akte wijziging huwelijkse voorwaarden" heeft opgemaakt;
  • indien er onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden...).
     

In deze gevallen kan de akte van erfopvolging enkel door de notaris afgeleverd worden.

 

 

Downloads

(58.85 KB)


Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links