Erfgoeddag 2016 - Rituelen

Erfgoeddag in Torhout in het teken van 'Van kapel tot kapelletje' - zondag 24 april 2016 van 10 tot 18 uur

Enkele jaren geleden werd het volledige kapelletjespatrimonium geïnventariseerd en werden inspanningen geleverd om enkele kapellen niet te laten verdwijnen. Samen met de Milieudienst en enkele Vrijetijdsdiensten werd dit grondig onder de aandacht gebracht en gehouden.

Erfgoeddag in Torhout is dan ook een ode aan de lokale kapelletjes, de lokale rituelen en het hoe en waarom van en rond deze volkdevotie. Er zijn vele verhalen bekend, rituelen en verwijzingen willen we overdragen aan de ongetwijfeld vele geïnteresseerden…

Startpunt voor Erfgoeddag is de binnenkoer van Ten Walle, het oude hospitaal dat in september 2015 werd ingehuldigd na een heel lange restauratieperiode. Dit oude hospitaal werd nu ook geselecteerd voor de Vlaamse Onroerend Erfgoedprijs, later dit jaar meer daarover …

Onze infostand zal twee zaken aanbieden. Je kan kapellen verkennen in de binnenstad onder leiding van een gids: we laten op vaste tijdstippen gidsen starten die op stap gaan voor een ongeveer anderhalf tot twee uur durende tocht.

5 VASTE startmomenten voor de rondleiding met gids:

  • 10.15 uur
  • 11.00 uur
  • 13.00 uur
  • 14.30 uur
  • 15.30 uur

Daarnaast start ook een fietsroute die je op eigen tempo kan afleggen. In een aantal kapellen zijn ook gidsen voorzien die tekst en uitleg geven. De noordelijke lus start aan Oud Hospitaal Ten Walle in het centrum van Torhout. Van daaruit wordt er richting Wijnendale gefietst, met o.a. een halte aan de bekende Wijnendaleboskapel. De lus vervolgt haar weg naar Domein d'Aertrycke, neemt dan de Groene 62 en keert zo terug tot in het centrum van Torhout.

Ook de zuidelijke lus start aan Ten Walle, maar even goed kan u doorrijden vanuit de noordelijke lus zonder de binnenstad een tweede keer te doorkruisen. Deze lus verkent het zuiden van het Land van Torhout en tast de grenzen af met passages in Lichtervelde en Sint-Henricus. Vanuit dit kleine gehucht gaat het opnieuw noordwaarts, langs de grens met Kortemark door de wijk Don Bosco terug tot in het centrum van Torhout.

Onderweg kan u halt houden bij tientallen gevelnissen, kapelletjes en kapellen… een hele resem erfgoedpareltjes !!

info : vrijetijdshuis@torhout.be

Wat is Erfgoeddag?

Erfgoeddag is een heel bijzondere dag. Elke eerste zondag na de paasvakantie wordt het land wakker in een collectieve erfgoedroes. Het is door zijn aanpak, publieksbereik en innovatieve rol en – vooral – dankzij de inzet van velen doorheen de jaren uitgegroeid als een van de toonaangevende erfgoedevenementen van ons land. Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel.

  • Erfgoeddag streeft ernaar dat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier omgaat met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving. Het cultureel erfgoed mag worden ontdekt als iets waardevols, dat dicht bij ieder van ons staat.
  • Alle initiatieven zijn erop gericht om het cultureel erfgoed inzichtelijk te maken en op die manier een omslag te realiseren in de publieke perceptie en benadering van erfgoed.
  • Erfgoeddag heeft anderzijds ook de bedoeling om de sector zelf zo goed mogelijk te laten samenwerken, innoverende impulsen te cultiveren en de eigen activiteiten in een hedendaags erfgoedperspectief te plaatsen.
  • Ook wil Erfgoeddag de reflectie over erfgoedontsluiting, publiekswerking en duurzaamheid stimuleren.
  • De Erfgoeddag focust op het roerend (voorwerpen) en immaterieel (verhalen, technieken en vaardigheden) cultureel erfgoed en onderscheidt zich zo van de Open Monumentendag, die zich op het onroerend erfgoed toespitst.

Erfgoeddag is een jaarlijks terugkerend evenement dat steeds op de eerste zondag na de paasvakantie wordt georganiseerd. Erfgoeddag is gratis voor het publiek en is toegankelijk tussen 10.00 en 18.00 uur.

Erfgoeddag is een van de grote publieksmomenten voor erfgoed. Dit houdt in dat de ambitie best groot mag zijn – deelname aan Erfgoeddag impliceert dat organisaties een extra en aantoonbare inspanning leveren om dit erfgoed te ontsluiten. De ‘deuren opengooien’ is in deze slechts een begin, en allerminst een eindpunt. Een ‘kwaliteitscomité’ waakt sinds de editie van 2006 over de inzendingen en stuurt bij waar nodig. De toetssteen van dit kwaliteitscomité zijn de Algemene Voorwaarden, waarmee deelnemers bij inschrijving zich akkoord dienen te verklaren. De Coördinatie Erfgoeddag biedt steeds een luisterend oor voor organisatorische en inhoudelijke moeilijkheden: kandidaat-deelnemers kunnen er terecht met al hun vragen en opmerkingen. De Coördinatie probeert hierop in de mate van het mogelijke een antwoord te bieden. De inbedding van de Coördinatie in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed staat garant voor een goede inhoudelijke begeleiding.

Erfgoeddag wordt jaarlijks op poten gezet door de verenigde musea, archieven, kerkfabrieken, documentatiecentra, bewaarbibliotheken, erfgoedcellen, volkscultuurorganisaties,... maar ook culturele verenigingen, bibliotheken, jeugdbewegingen, academies, en andere scholen. Elk jaar levert Erfgoeddag dan ook een fantastisch, rijk en verscheiden aanbod op.

Zoeken

 

Links