Ereburgerschap

De gemeenteraad keurde op 22 december 2014 een reglement goed inzake het toekennen van het ereburgerschap.

De tekst van het reglement kan je hierna downloaden.

 

Downloads

(50.48 KB)


Zoeken

 

Links