Enquête

Elke stad krijgt de opdracht om een plan te maken voor de komende zes jaar waarin projecten en vernieuwingen vermeld staan. 

Om keuzes te maken, heeft het stadsbestuur aan de hand van een enquête gepeild naar de mening van de Torhoutenaars over hun stad.

Voor de enquête zijn uit de Torhoutenaren in de leeftijdscategorie van 18 t.e.m. 80 jaar 700 burgers willekeurig geselecteerd vanuit het rijksregister. De geselecteerde burgers werden op 15 juli 2013 aangeschreven. De respondenten ontvingen de enquête in een papieren versie en konden die ingevuld terugsturen via een in het pakket meegestuurde retourenveloppe zonder daarvoor zelf portkosten te moeten betalen (de portkosten werden via het 'Maxi Response' systeem van B-post aan de stad gefactureerd; dankzij een op de enveloppe aangebrachte barcode werden daarbij ook enkel de effectief ingestuurde enquêtes gefactureerd). De enquête kon ook via een webapplicatie online worden ingevuld dankzij een unieke persoonlijke toegangscode. De op papier ingevulde enquêtes werden door de stadsdiensten eveneens ingebracht in deze tool zodat er op die wijze een globaal beeld werd bekomen. Uiteindelijk werden 127 enquêtes online ingevuld (29,2 %) en 308 enquêtes op papier bezorgd (70,8 %).

De respondenten werden in eerste instantie gevraagd de enquête in te vullen tegen zondag 4 augustus 2013. Op die datum hadden 290 respondenten (41,4 %) de enquête ingevuld. Op maandag 5 augustus 2013 werd een herinneringsbrief verstuurd (bijlage 3). Op 31 augustus 2013 hadden uiteindelijk 435 (62,1%) van de aangeschreven respondenten de enquête ingevuld.

Hierbij wil het stadsbestuur alle respondenten nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de gewaardeerde medewerking.
 

 

Downloads

(426.58 KB)


(33.41 KB)


Zoeken

 

Links