Wegenwerken n.a.v. collector Bakvoorde

 

~        Omschrijving van de werken

Momenteel loost de wijk Sint-Henricus voor een groot deel haar afvalwater in de Paleputbeek. Met de aanleg van nieuwe riolering wenst het stadsbestuur het vuilwater van deze waterloop af te koppelen en het via een collector te laten afvloeien richting het zuiveringsstation Kortemark.

De stad Torhout zal een vuilwaterleiding aanleggen in de Sint-Henricusstraat en de Rijksweg, en de rijweg in de Sint-Henricusstraat verfraaien.

Ook de gemeente Hooglede/Gits heeft binnen dit project een aandeel in de werken op hun grondgebied.

Samen met Aquafin nv worden deze werken in goede banen geleid.

Na uitvoering van dit project zullen afvalwater en regenwater afzonderlijk worden opgevangen en getransporteerd. Het regenwater belandt rechtstreeks in de nabijgelegen beken. Het afvalwater van meer dan 2.700 inwoners doorloopt eerst een zuiveringsproces in de RWZI van Kortemark, vooraleer het terugkeert naar de natuur.

Collector

Collectoren zijn verzamelbuizen die het afvalwater uit de gemeentelijke rioleringen opvangen en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteren. Het zijn meestal de grootste en diepste ondergrondse leidingen.

Afkoppelen van regenwater en oppervlaktewater

In veel gemeenten zijn het regenwater en het oppervlaktewater nog aangesloten op de riolering. Hier vermengt het zich met het afvalwater, waardoor dit sterk verdund toekomt op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze verdunning bemoeilijkt het zuiveringsproces.
Regenwater en oppervlaktewater worden dus best afgekoppeld van de riool en naar de natuur geleid. Door het water maximaal te laten insijpelen in de bodem worden zowel wateroverlast als waterschaarste door verdroging van de grondwatertafel voorkomen.

 

WIE DOET WAT?

Werken ten laste van Aquafin

 • Opname lozingspunt op Prinnebeek.
 • Bouw van pompstation ter hoogte van Grijspeerdstraat met persleiding tot in de Honingstraat.
 • Aanleg van collector in Honingstraat met doorsteek naar Torhoutstraat en Noordabeelstraat.
 • Opname lozingspunt op Abeelbeek.
 • Aanleg collector in landerijen tussen Noordabeelstraat en Sint-Henricusstraat, alsook in de Sint-Henricusstraat tot aan de Palenputbeek.
 • Bouw van een pompstation ter hoogte van de Palenputbeek in de Sint-Henricusstraat met persleiding tot in de Bakvoordestraat.
 • Aanleg van een collector in de Bakvoordestraat met aansluiting op de bestaande collector ter hoogte van de Spanjaardbeek.

Pompstation: Een pompstation is een ondergrondse constructie waarin het afvalwater wordt verzameld om het van hieruit naar een hoger gelegen punt op te pompen.

Persleiding: Een persleiding is de buis waar het opgepompte afvalwater onder druk wordt doorgepompt.

 

Werken ten laste van de gemeente Hooglede

 • Aanleg van een vuilwaterleiding in de Grijspeerdstraat.
 • Aanleg van een regenwaterleiding in de landerijen tussen de Torhoutstraat en de Honingstraat.

 

Werken ten laste van de Stad Torhout

 • Aanleg van een vuilwaterleiding in de Sint-Henricusstraat.
 • Aanleg van een vuilwaterleiding in de Rijksweg.
 • Verfraaiing van de rijweg in de Sint-Henricusstraat.

 

Kostprijs

Aandeel Aquafin: € 2.109.026,20 (excl. BTW)

Aandeel Stad Torhout: € 1.211.234,54  (incl. BTW)

Aandeel Gemeente Hooglede: € 331.226,96 (incl. BTW)

 

~        Timing

Het project ging officieel van start op maandag 3 maart 2008.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om een maximale bereikbaarheid te garanderen:

Er wordt gestart op grondgebied Hooglede Gits:

1ste fase: Grijspeerdstraat en werken langs Prinnebeek.
2de fase: Landerijen tussen Noordabeelstraat / Hazelstraat en Honingstraat inclusief de Honingstraat. Noordabeelstraat / Hazelstraat inclusief kruispunt Torhoutstraat.
6de fase: Sint-Henricusstraat - Torhoutstraat en landerijen tussen Torhoutstraat en Noordabeelstraat / Hazelstraat.

 

Volgende fasen bevinden zich op grondgebied Torhout:

3de fase: Sint-Henricusstraat tussen Rijksweg en Paleputbeek.
4de fase: Rijksweg
5de fase: Bakvoordestraat

 

Huidige toestand:

Sint-Henricusstraat: Momenteel werkt de aannemer in de Sint-Henricusstraat, tussen de Paleputbeek en de Abelenstraat. Dit deel van de straat wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer. 

 

~        Omleidingen

De werken aan de Sint-Henricusstraat zijn in volle gang.  Momenteel werkt de aannemer in het deel tussen de Paleputbeek en de Abelenstraat. Enkel plaatselijk verkeer wordt hier toegelaten. Omleiding is voorzien via de Rijksweg, Roeselaarsebaan.

De school is vlot te bereiken via de parking aan de Rijksweg of via de schoolingang in de Sint-Henricusstraat.

De Bakvoordestraat is volledig afgewerkt.

 

~        Huisvuilophalingen

De huisvuilzakken dienen telkens gegroepeerd aan het einde der werken geplaatst te worden.

 

~        Contact

Bij noodgevallen kunt u buiten de werkuren en in het weekend terecht:

op het gratis noodnummer: 0800 16 603

of op het noodnummer van Olivier Construct: 0475 37 88 05

 

Nuttige contacten tijdens de werkuren:

Je eerste aanspreekpunt zijn de personen die dagelijks op de werf of in de werfkeet aanwezig zijn. De werfkeet bevindt zich in de Sint-Henricusstraat. Bij eventuele vragen of opmerkingen omtrent de werken kan je steeds hier terecht.

Je kunt met je vragen ook terecht bij de ingenieur van de stad op tel. 050 22 11 39 of via an.wostyn@torhout.be.

Search

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links