News

4.1.2017

Nieuwe tarieven waterfactuur

Het nieuw tarief maakt het voor De Watergroep mogelijk de komende jaren de nodige investeringen te doen om waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. De Watergroep investeert bovendien in nieuwe technologie (slimme watermeters, onthardingsinstallaties) en in de bescherming van ruwwaterbronnen.

 

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:
 

- de prijs voor de productie en de levering van drinkwater door De Watergroep;

- de bijdrage voor afvoer van afvalwater, bestemd voor de uitbouw en het onderhoud van het gemeentelijke rioleringsnet;

- de bijdrage voor zuivering van afvalwater, bestemd voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur beheerd door Aquafin.

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 2017 ongewijzigd.

In de praktijk komt het vastrecht neer op:

Soort vastrecht

Bedrag vastrecht,
per wooneenheid, per jaar
(excl. 6% BTW)

Korting op vastrecht,
per gedomicilieerde *
(excl. 6% BTW)

Vastrecht drinkwater

50 euro

10 euro

Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer

30 euro

6 euro

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering

20 euro

4 euro

*De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid.

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7254 euro/m³ (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 3,4508 euro/m³
(excl. 6% btw).

Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers is geïndexeerd tot volgende bedragen (excl. btw):

- basistarief: 0,9474 euro/m³

- comforttarief: 1,8948 euro/m³.
 

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

Voor meer informatie: www.dewatergroep.be/tarieven.

Search

 

Links