Meldingspunt voor alle gebreken aan het openbaar domein

 

Wanneer je een gebrek vaststelt aan het openbaar domein (voet- of fietspad, groen, riolering, enz.) kan je dit steeds melden via de meldingskaart.

Onze technische dienst doet het mogelijke om het probleem snel te verhelpen. Als een andere dienst of een ander bestuur voor de herstelling moet instaan, geeft de technische dienst je melding door.

Search

 

Links