E-loket burgerzaken: attesten en uittreksels burgerlijke stand

Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden zijn verkrijgbaar op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Enkel voor uittreksels of afschriften van een overlijdensakte kan je ook in de laatste woonstgemeente terecht.

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, indien zij geen afstamming vermelden.

Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen alleen door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e), wettelijke vertegenwoordiger, voorouders of afstammelingen in de rechte lijn, erfgenamen verkregen worden; ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van hun cliënt, kunnen akten met afstamming krijgen.
Alle andere personen dienen eerst schriftelijke toestemming te bekomen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tenzij de akte ouder is dan 100 jaar. Deze bepalingen gelden ook voor stamboomopzoekingen.

Klik hier indien u het formulier wilt openen in een nieuw venster.

Zoeken

 

Links