Burgerzaken

Wat doet deze dienst?

 

 

Afdeling burgerzaken

De burgerlijke stand houdt zich bezig met het opstellen van authentieke akten die van invloed zijn op de staat van de persoon. In die zin vergelijkbaar met een notarieel ambt.  In het leven van een mens doen zich bepaalde feiten voor (geboorte/overlijden) of worden bepaalde handelingen gesteld (huwelijk/adoptie).  Deze gebeurtenissen worden opgetekend in openbare registers, namelijk de akten van burgerlijke stand.

Adoptie

Begraving

Crematie

Echtscheiding

E-loket begraven (uitsluitend begrafenisondernemers)

Erfrechtverklaring

Erkenning

Geboorte

Geslachtswijziging

Huwelijk

Inenting kinderen (poliomyelitis)

Lijkbezorging

Lijkenvervoer

Naam

Nationaliteit

Ontgraving

Overlijden

 

De bevolkingsdienst heeft meer als doel een inzicht te geven in de samenstelling en de wisseling van de bevolking. Dit is als het ware een bevolkingsboekhouding.  Deze boekhouding wordt elektronisch bijgehouden door de diensten van het rijksregister, onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheden.

Aanvraag gelegenheidsverkoopstand

Adresopzoekingen

Adreswijzigingen

Afstand van organen

Arbeidsvergunningen

Begraafplaatsen

Beroepsverandering

Bewijs van gezinssamenstelling

Bewijs van leven

Bewijs van nationaliteit

Bewijs van woonst

Eretekens van de arbeid

Euthanasie

Huis- en busnummers

Identiteitskaarten

Internationale reispas

Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling

Landbouwtelling

Markten

Machtiging ambulante handel (leurkaart)

Militiegetuigschrift

Permanente inventaris voor varkens

Reistoestemming voor minderjarigen

Rijbewijzen

Rijksregister: inzage en verbeteringsrecht

Schade aan teelten

Slachtbewijzen

Taxi's en verhuur van voertuig met bestuurder

Tijdelijke afwezigheid

Topografische kaarten

Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

Verkiezingen

Vreemdelingenkaarten

Wettelijke samenwoning

 

 

Afdeling sociale zaken

Parkeerkaart

Pensioenen

Tegemoetkomingen verleend door de gemeente (sociale toelagen of premies)

Tegemoetkomingen verleend door de federale overheid (sociale toelagen of premies)

Relevante links en downloads

Klik op één van de bovenstaande onderwerpen.  Je komt automatisch op de gevraagde pagina, waar je alle nodige links en downloads terugvindt.

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: heidi.cloet@torhout.be of gwenny.beek@torhout.be Contactpersoon: Heidi Cloet of Gwenny Beek
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

 

Links