Burgemeester

Titelvoerend burgemeester Hilde Crevits

 

Mevrouw Hilde Crevits is als Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van onderwijs verhinderd om het ambt van burgemeester uit te voeren.
Zij wordt zolang vervangen door de heer Kristof Audenaert, die op 30 mei 2016 de eed aflegde in handen van provinciegouverneur Carl Decaluwé.

 

Waarnemend burgemeester Kristof Audenaert

 

De heer Kristof Audenaert legde op 30 mei 2016 de eed af als waarnemend burgemeester in handen van de provinciegouveneur Carl Decaluwé.
Hij neemt de functie van waarnemend burgemeester waar tijdens de verhindering van mevrouw Hilde Crevits.

 

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt benoemd door de minister van binnenlandse aangelegenheden en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in onze gemeente. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling.

 

Net zoals elke schepen heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden binnen het bestuur:

algemeen beleid
politie
veiligheid
lokale economie

stadsplanning
burgerlijke stand
 

Zitdag: vrijdagvoormiddag van 9.30 - 12.00 uur in het stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B en op woensdagvoormiddag van 11.00 tot 12.00 uur in het stadhuis, Markt 1.

Zoeken

Contactinformatie

Kantoor Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22 
Fax: 050 22 05 80
kristof.audenaert@torhout.be.  
Spreekuur: vrijdagvoormiddag
Privé Lichterveldestraat 39A bus 4, 8820 Torhout
Tel.: 0499 463 243

 

Links