Start bouwwerken stadskantoor

Vanaf 12 maart 2012 start de bouw van het nieuwe stadskantoor. Naar aanleiding hiervan verspreidt de stad Torhout een nieuwsbrief met info over de start van de werken, met een blik op het nieuwe stadspark en met richtlijnen rond de mobiliteit in de omgeving: Nieuwsbrief 

 

 

Inplanting
Kantoor
Duurzaam bouwen
Cijfermateriaal
Bouwteam
Artikel verschenen in "UIT in Torhout" jaargang 7/1

 

Stadspark

Het park is één van de weinige groene ruimtes die de stad Torhout rijk is. De schaarse open ruimte optimaal benutten en zo kwalitatief mogelijk invullen zal de uitdaging zijn waarmee de stad in de toekomst geconfronteerd zal worden. De leefbaarheid van een stad is nauw verbonden met de kwaliteit van haar open ruimtes...
Het kan dan ook niet de bedoeling zijn om nagenoeg het volledige park in te palmen met het bouwprogramma van het nieuwe stadskantoor en het parkgebied te versnipperen in betekenisloze groenrestanten.
Het nieuwe stadskantoor moet enerzijds haar stedelijke en maatschappelijke functie vervullen en als gebouw een belangrijke plaats binnen het stedelijk weefsel innemen en anderzijds het park vrijwaren en er zelfs een meerwaarde aan geven.
De fysische scheiding tussen park en gebouw wordt gevormd door een glazen sokkel.
Het stadskantoor vormt de overgang tussen straat en park... een toegangspoort tot het park.

terug

 

Stadskantoor

Vertrekkend van de centrale toegang werd een concentrisch plan ontwikkeld binnen een strikt geometrisch vierkante vorm (structureel gezien) waarbij een atrium het hart vormt van het gebouw. Het atrium is een open binnenruimte die alle bouwlagen met elkaar verbindt en licht trekt tot in de onderste bouwlagen. In het atrium worden de trappen als losse elementen in de ruimte geplaatst. Deze open ruimte zorgt ervoor dat het gebouw zeer overzichtelijk is en de bezoeker er gemakkelijk zijn weg zal vinden.

Door gebruik te maken van kleurcodes voor de diverse loketfuncties kan de bezoeker zich onmiddellijk oriënteren.

Er zal een betere dienstverlening mogelijk zijn, met oog voor privacy van de bezoekers en een gebouw dat volledig aangepast is aan de noden van de tijd.

Indien nodig kan het gebouw in de toekomst uitgebreid worden met een extra bouwlaag.
Rondom het gebouw zijn evacuatiewegen, luifels en vluchttrappen gecreëerd.

 

 

terug

 

Duurzaam bouwen

Het ‘stadskantoor van Torhout' zal ontworpen worden met een duidelijk engagement. Het maximaal streven naar een sterk verbeterd energieprestatie.

Door de juiste combinatie van energiebesparende technieken en een zorgvuldig, holistisch ontwerp bereikt het reële gebouw een zo hoog mogelijke prestatie.

Het stadskantoor is opgevat als een compact volume met transparante sokkel. Het gebouw omhelst grotendeels een kantoorfunctie maar ook enkele grotere vergaderzalen. Om enerzijds oververhitting tegen te gaan en anderzijds een basisverwarming te garanderen kiezen we ervoor om het gebouw met betonkernactivering uit te rusten. Deze zorgt ervoor dat ten allen tijde een grote thermische massa beschikbaar is om pieken in het temperatuursverloop uit te vlakken. Dit systeem wordt gevoed door een warmtepomp met zeer hoge rendementen die de benodigde energie aan de grond onttrekt of er in koelseizoen aan toevoegt.

terug

 

Cijfermateriaal

Bestaand stadspark:

  • - 8.504m² stadspark
  • - 1.322m² parking, 57 parkeerplaatsen Aartrijkestraat

 

Nieuwe configuratie stadspark:

  • - 8.970m² stadspark
  • - 1.740m² parking, 60 parkeerplaatsen in groene omgeving
  • - 1.850m² stadskantoor

 

Kantoorgebouw:

  • - niveau 0: onthaal, burgerzaken & expositie: 812,11m² bruto opp. + 975,38m² overdekte omgeving
  • - niveau +1: grondgebied, ICT, vrije tijd & personeelsfuncties: 1.633,56m² bruto opp. + 272,65m² (vlucht)terras
  • - niveau +2: beleidsfunctie, secretarie, financiën & interne zaken: 1.371,51m² bruto opp. + 558,32m² (vlucht)terras
  • - niveau -1: ondergrondse parking (ca. 40 plaatsen), fietsen & berging: 1793,07m² bruto

terug

 

Bouwteam

Architectuur:
            Gino Debruyne & architecten - Brugge

Technieken:
            Studiebureau R. Boydens - Loppem

Stabiliteit:
            Ney & Partners - Brussel

Omgeving:
            Denis Dujardin Omgevingen - Kortrijk

Veiligheid
            VAMCO - Ruddervoorde

terug

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links