Bib-aan-huis

 

Wat en voor wie?

Lezen, naar muziek luisteren of naar een film kijken is voor velen een aangename en interessante vrijetijdsbesteding. Voor bejaarden, langdurig zieken en personen met een beperking is het dikwijls moeilijk om zelf naar de bib te komen.

Voor minder mobiele inwoners van Torhout is er nu Bib-aan-huis: boeken, cd's, films worden afgeleverd aan huis.

Hoe werkt het?

Na het voorleggen van een verklaring op eer, doktersattest,... kan u beroep doen op deze dienstverlening. Na een verkennend gesprek met een bibmedewerker - waarbij gepolst wordt naar uw wensen en voorkeuren - wordt door de bib een pakket samengesteld. De vrijwilliger brengt dit na afspraak aan huis voor een periode van 8 weken.

Hoeveel kost het?

Het aan huis brengen is volledig gratis. Je moet echter wel een lidkaart van de bib kunnen voorleggen (vanaf 18 jaar betaalt u 5 euro).

Met uitzondering van de uitleentermijn van acht weken gelden dezelfde uitleenvoorwaarden als voor de andere bibgebruikers: max. 10 boeken of strips, max. 5 cd's, max. 5 dvd's.

Het ontlenen van materialen is gratis.

Interesse?

Is 'Bib aan huis' iets voor u? Geef dan uw naam op in de bib, telefonisch (050 221140) of via bib@torhout.be. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Bib-aan-huis is een intitatief van Bibliotheek Torhout en Buurtvervlechting (woonzorgproject).

Downloads

(308.41 KB)


Zoeken

 

Links