Bewijs van nationaliteit, woonst, gezinssamenstelling en leven

 

Je kunt slechts bewijzen en getuigschriften krijgen die op jezelf betrekking hebben of, wat derden betreft, wanneer dit door een wet wordt voorgeschreven of toegestaan; geef in dit laatste geval zelf de ingeroepen wet op.

Voor alle bewijzen geldt dat je jezelf persoonlijk moet aanmelden bij de dienst burgerzaken en je identiteitskaart moet voorleggen. Je kan echter ook een aanvraag doen via het e-loket. De attesten worden dan naar je thuisadres verstuurd.

 

Bewijs van nationaliteit

Is te verkrijgen op de dienst burgerzaken. Een bewijs van nationaliteit kan enkel voor Belgen worden aangevraagd; niet-Belgen moeten zich tot de ambassade of het consulaat van hun land wenden.

 

Bewijs van woonst, samenstelling van gezin, uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister, bewijs van leven

Is te verkrijgen op de dienst burgerzaken.

Aanvragen via E-loket

http://www.torhout.be/e-loket-burgerzaken-attesten-en-uittreksels-bevolking

Onmiddellijke toegang tot je Rijksregister-dossier

Bovenstaande bewijzen kan je ook opvragen via https://mijndossier.rrn.fgov.be . Je hebt een kaartlezer nodig en je logt in met je e-ID en PIN-code.

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: marleen.casier@torhout.be Contactpersonen: Marleen Casier, Hermien Arfeuille, Ivette Denolf
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

 

Links