Belmed, platform voor de online buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Belmed is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan de consumenten en de ondernemingen.
Via Belmed kunnen consumentengeschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

Meer info:

- folder
- website Belmed

 

 

Zoeken

 

Links