Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen van het gemeentebestuur.

 

 

 

 

Reglementen en verordeningen

 

1. Belastingen en retributies

 

Retributiereglement op het parkeren op voorbehouden plaatsen

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 18 december 2017 het belastingreglement met betrekking tot de retributie op het parkeren op voorbehouden plaatsen, heeft goedgekeurd.

De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 20 december 2017

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

Aanvullende belastingen op de personenbelastingen

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 18 december 2017 het belastingreglement met betrekking tot de personenbelasting voor 2018, heeft goedgekeurd.
De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 20 december 2017

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 18 december 2017 het belastingreglement met betrekking tot de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2018, heeft goedgekeurd.
De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 20 december 2017

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

Belasting op terrassen van horecazaken op het openbaar domein - wijziging

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 18 december 2017 het belastingreglement met betrekking tot de belasting op terrassen van horecazaken geplaatst op het openbaar domein, heeft gewijzigd.
De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 20 december 2017

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk - wijziging

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 18 december 2017 het belastingreglement met betrekking tot de belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk, heeft gewijzigd.
De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 20 december 2017

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

Belasting op de afgifte van een omgevingsvergunning

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum van 18 december 2017 het belastingreglement met betrekking tot de belasting op de afgifte van een omgevingsvergunning, heeft goedgekeurd.
De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 20 december 2017

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.)Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

De belastingsreglementen kan je hier nalezen 

 

2. Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij het creëren van meerdere woongelegenheden
Het college van burgemeester en schepenen van Torhout brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij het creëren van meerdere woongelegenheden, werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2013 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 16 januari 2014.
De beslissing treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Datum publicatie website: 6 februari 2014

 

 

3. Reglementen

 

Huishoudelijk reglement recyclagepark - wijziging openingsuren

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum 29 januari 2018 een wijziging van het huishoudelijk reglement van het recyclagepark in de Atelierstraat, heeft goedgekeurd. Het volledige reglement met gewijzigd artikel 5, kan je hier downloaden.

Torhout, 31 januari 2018

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.) Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

Reglement voor de verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones

De Burgemeester van de gemeente Torhout, provincie West-Vlaanderen, brengt ter algemene kennis dat de gemeenteraad op datum 29 januari 2018 het reglement voor de verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in de stedelijke groenzones, heeft hervastgesteld. De tekst van dat besluit kan je hier downloaden.

Torhout, 31 januari 2018

De secretaris, De wnd. burgemeester,
(get.) Tom Vandenberghe (get.) Kristof Audenaert

 

terug

 

 

 

Omgevingsvergunningen

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kunt u de plannen inkijken en er uw mening over geven.
De lopende openbare onderzoeken en beslissingen kunt u nalezen via deze link

 

 terug

 

 

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Via een openbaar onderzoek licht het gemeentebestuur je in over projecten en plannen (meestal met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefomgeving). Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kunt u de plannen inkijken en er uw mening over geven.
De lopende openbare onderzoeken kunt u nalezen:

  • gemeentelijk via deze link
  • provinciaal via deze link
  • milieueffectrapportage (MER) via deze link

 

 

Openbaar onderzoek

 

- bescherming als monument van de voormalige herberg "A La Belle Vue"

 

terug

 

 

 

 

Zoeken

 

Links