Bekendmaking ontwerper

De aanstelling van de ontwerper voor de stadskernvernieuwing is een feit! Samen met het winnende ontwerpteam en de Torhoutse burger gaan we nu van start met een participatief vervolgtraject.

Winnend ontwerpteam: LOLA-LIST-Sweco

Stad Torhout stelt graag het team voor dat zal instaan voor de opmaak van het masterplan van de stadskernvernieuwing. 'LOLA-LIST-Sweco', een samenwerkingsverband tussen een Nederlands, Frans en Belgisch bureau, kwam na een grondige selectieprocedure als sterkste uit de bus en werd in het schepencollege van 11 mei officieel aangesteld om uitvoering te geven aan de opdracht.

Masterplan voor Torhout marktstad

De stadskernvernieuwing van Torhout biedt een bijzondere kans om een duurzame verbetering tot stand te brengen die het beste in Torhout naar boven haalt. Met investeringen in de centrale publieke ruimte (markt en omgeving) én het verborgen groen van de stad willen we Torhout aantrekkelijker maken voor al haar inwoners en bezoekers, van jong tot oud.

LOLA-LIST-Sweco profileert Torhout als marktstad, het heeft aandacht voor de verbindingen tussen stad en platteland en legt de nadruk op ontwerpkwaliteit. Het masterplan focust op de plekken waar verandering ook echte verbetering kan betekenen en haalbaar is. Zo is voor het ontwerp van het marktplein de wekelijkse markt het sturende element. Daarnaast stellen ze voor om zeven plekken te transformeren tot zeven verborgen tuinen en willen ze van het oude stadhuis een volkspaleis maken voor iedereen.

(Bijgevoegde beelden zijn indicatief en geven de visie van het winnende ontwerpbureau weer. De voorstellen zijn in geen geval definitief maar vormen het startpunt voor een samenwerkingsverband met de Torhoutse burger.) 

Voorafgaand traject

Het stadbestuur tekende in 2016 een traject uit om de Markt opnieuw aan te leggen en de stadskern in zijn geheel nieuwe impulsen te geven. Een belevings- en identiteitsonderzoek gaf een kijk op onze Torhoutse identiteit, verwachtingen en dromen. Hiervoor gingen we in zee met Architecture Workroom Brussels (AWB), een ‘doe-en-denktank voor innovatie binnen de architectuur'. Het vormde de basis voor de opgave die eind 2017 is meegegeven binnen de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De vraag van Stad Torhout: een plan voor de heraanleg van het marktplein en omgeving, en een langetermijnvisie voor de stadskern. Dit alles met actieve betrokkenheid van de Torhoutse bevolking.

Selectieprocedure

Via een selectieprocedure konden geïnteresseerde ontwerpbureaus zich kandidaat stellen. Hun opdracht: een nieuwe visie voor de kern van de stad Torhout en de uitwerking van een kernversterkend ontwerp.

Volgende kandidaten dienden een projectvoorstel in:

  • Tijdelijke Vereniging LOLA-LIST-Sweco, Eendrachtsweg 71, 3012 LG Rotterdam, Nederland. Het winnende bureau.
  • BUUR Bureau voor Urbanisme, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven
  • Sleth, Sonnesgade 11, 8000 Aarhus City, Denemarken
  • Tijdelijke Vereniging josé maría sánchez garcía architects, MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bv, Lieremanstraat 64, 9000 Gent

Op 4 mei jl. vond de jurering van de 4 ontwerpen plaats in de gebouwen van de Vlaamse Bouwmeester in Brussel. De jury, bestond o.a. uit de Vlaamse Bouwmeester en het bureau AWB, aangevuld met betrokken ambtenaren en schepenen.

Tentoonstelling ontwerpen

Vanaf 19 juni worden de ontwerpen tentoongesteld in het Stadskantoor en in het Vrijetijdshuis. Iedereen van harte welkom!

  • Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B:  van 19 juni tot 15 augustus, tijdens de openingsuren
  • Vrijetijdshuis, oud Stadhuis, Markt 1: van 15 augustus tot 1 oktober, tijdens de openingsuren

Verdere timing

Voorop staat dat in mei 2018 het ontwerpplan klaar zal zijn. We blijven de Torhoutenaren graag actief betrekken bij de verdere ontwikkelingen! Het uiteindelijke ontwerp komt in een open proces met de Torhoutenaren tot stand.

Voor meer informatie:

Heb je ideeën m.b.t. de stadskernvernieuwing? Stuur ze naar stadskernvernieuwing@torhout.be of bel 050 22 11 39.

Zoeken

 

Links