Beheerraad bibliotheek

Doelstelling

Binnen het kader van de hem bij decreet toegewezen opdrachten beraadslaagt en beslist de beheerraad over alle aangelegenheden die behoren tot de doelstelling van de gemeen­telijke plaatselijke openbare bibliotheek, met name het ter beschikking stellen van haar collecties en uitbreidingsactiviteiten, in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspan­ning van de gehele door haar te bedienen bevolking. 

Samenstelling

De beheerraad is een vereniging van 25 stemgerechtigde leden, bestaande uit 13 afgevaardigden van de gemeente­lijke overheid en 12 vertegenwoordigers van de gebruikers en van de ideologische en filosofische strekkingen, allen woon­achtig in de gemeente.

-voorzitter: Dhr. Frank De Wilde

-ondervoorzitter: Mevr. Marleen Devos

-secretaris: Bibliothecaris Greta Naert

Vergaderingen

De beheerraad komt jaarlijks samen in februari, mei, september en december. De bijeenkomsten vinden plaats in de leeszaal van de bibliotheek.

 

 

Zoeken

 

Links