Beheer van de waterlopen

 

De waterlopen worden ingedeeld in 3 categorieën.
 

Categorie 1: geen waterlopen van deze categorie in Torhout

Categorie 2: Spanjaardbeek, Kasteelbeek, Grijspeerdbeek, Palenputbeek, Abeelbeek, Ringaartbeek, Bakvoordebeek, Kwakkelbeek, Velddambeek en Regenbeek.

Categorie 3: Maagdeveldbeek, Drijbeek, Koebeek, Warandebeek, Engelshofbeek, Oude Vestingbeek, Vijfhuishoekbeek, Oude Regenbeek, Gaverbeek, Nachtegaalbeek, beek zonder naam en Moubeek.

De waterlopen van categorie 2 en 3 worden door de provinciale technische dienst onderhouden.
Provinciale Technische Dienst
Provinciehuis Abdijbeke
Abdijbekestraat 9
8000 Brugge
tel. 050 40 71 11.

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen zullen concrete oplossingen geboden worden voor wateroverlast.

Via de opmaak van de deelbekkenbeheersplannen en als lid van de waterschappen, engageert het stadsbestuur zich, samen met de buurgemeenten en waterbeheerders, in te staan voor een optimaal waterlopenbeleid.

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Infrastructuur
Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel. : 050 22 11 39 Fax : 050 22 05 80
Ingenieur openbare werken: An Wostyn (E-mail: an.wostyn@torhout.be) Deskundige: Bryan Maelbrancke (E-mail: bryan.maelbrancke@torhout.be) Administratie: Evy Bouckaert (E-mail: evy.bouckaert@torhout.be) Mieke De Gryse (E-mail: mieke.degryse@torhout.be)
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12.00 uur  woensdag  van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 

 

Links