Arbeidsvergunningen

Een buitenlandse werknemer kan in België arbeid in loondienst verrichten indien hij voorafgaand over een arbeidskaart beschikt.

Er bestaan drie types van arbeidskaarten:

  • De arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur 
  • De arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden, te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen;
  • De arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Zij wordt toegekend voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd. 
     

De arbeidskaart B wordt ambtshalve afgeleverd door de bevoegde migratiedienst nadat een arbeidsvergunning aan een werkgever werd toegekend.

De arbeidskaarten A en C dienen in principe te worden aangevraagd door de kandidaat-werknemer zelf. Hij moet hiertoe een aanvraagdossier indienen bij de lokale werkwinkel van de plaats waar hij woont.

Bij sommige aanvraagdossiers dient een "inlichtingenformulier" ingevuld te worden door de burgemeester van de woonplaats van de betrokken werknemer.  Je kan dit formulier laten invullen bij de dienst burgerzaken.

 

Relevante links

Vlaams ministerie van werk en sociale economie

Werkwinkel Torhout

VDAB

 

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: marleen.casier@torhout.be Contactpersonen: Marleen Casier, Hermien Arfeuille, Ivette Denolf
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

 

Links