Akten van burgerlijke stand: uittreksels en afschriften

Akten
Akten van de burgerlijke stand zijn documenten met wettelijke bewijskracht. Dit betekent dat wat in de akten staat, wettelijk verondersteld wordt de juiste staat van een persoon te zijn.

Indien iemand vaststelt dat er bij het opstellen van een akte een vergissing is gebeurd (schrijffout in de naam, fout in de vermelding van de afstamming en dergelijke), dan kan de betrokkene een vonnis van verbetering aanvragen bij de rechtbank van eerste aanleg.

Uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand
Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van een akte weergeven.

Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden zijn verkrijgbaar op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Enkel voor uittreksels of afschriften van een overlijdensakte kan je ook in de laatste woonstgemeente terecht.

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, indien zij geen afstamming vermelden.

Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen alleen door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e), voorouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden; ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van hun cliënt, kunnen akten met afstamming krijgen.
Alle andere personen dienen eerst schriftelijke toestemming te bekomen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tenzij de akte ouder is dan 100 jaar. Deze bepalingen gelden ook voor stamboomopzoekingen.

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links