Agenda gemeenteraad

De openbare zittingen van de gemeenteraad zijn voor het publiek toegankelijk.
De gemeenteraad komt telkens bijeen in de seminariezaal van het stadskantoor om 19 uur.

Op maandag 18 december 2017 is de eerstvolgende zitting.
Hieronder de agendapunten waarover in de vorige zitting werd beraadslaagd.

Openbare zitting

1.    Verslag over de vorige zitting
2.    Mededelingen en infopunten
3.    Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de organisatie van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 20 oktober 2017 - kennisneming
4.    Wijk-werken: oprichting van en participatie aan een nieuwe interlokale vereniging "Wijk-Up" voor de organisatie van wijk-werken
5.    Intercommunale verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 5 december 2017 - bespreking van de agenda
6.    Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 - bespreking van de agenda
7.    Intercommunale verenigingen - Infrax West - buitengewone algemene vergadering van 4 december 2017 - bespreking van de agenda - bijkomend agendapunt
8.    Plaatsnaamgeving - zijstraat Wijnendalestraat - definitieve beslissing
9.    Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Consciencestraat/Bliekstraat - tracé der wegen
10.  Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Consciencestraat/Bliekstraat - ontwerp van wegenis- en uitrustingswerken
11.  Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Consciencestraat/Bliekstraat - overeenkomst inzake wegenis- en uitrustingswerken
12.  Personeel - academie - algemene afspraken evaluatie gesubsidieerd personeel onderwijs - wijziging
13.  Academie - filiaalovereenkomst deeltijds kunstonderwijs Zedelgem - goedkeuring
14.  Academie - goedkeuring lestijdenpakket schooljaar 2017-2018
15.  Academie - aanvraag tot programmatie van de hogere graad zang
16.  Academie - aanvraag tot programmatie van het vak instrument harp
17.  Academie - aanvraag tot programmatie van de vestigingsplaats Zedelgem
18.  Infrastructuur - herinrichting deel Camiel Meysmanstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
19.  Parkeerbeleid - leveren en plaatsen van signalisatie ifv het parkeerbeleid centrum Torhout - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
20.  Toelagen - sociaal tarief Torhout - hervaststelling
21.  Technische dienst - aankoop van dieplader - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
22.  Mobiliteit - leveren en plaatsen van flitspaal in de Kortemarkstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
23.  Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - budget 2018- kennisneming
24.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale - budget 2018 - kennisneming
25.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Henricus - budget 2018 - kennisneming
26.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - budget 2018 - kennisneming
27.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - budget 2018- kennisneming
28.  Voorstel namens de fractie N-VA betreffende verbeteren verkeersveiligheid aan kruispunt Guldensporenlaan - F.R. Boschvogelstraat in Wijnendale
29.  Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- een verkiezingsreclamecharter om overdaad aan borden en folders tegen te gaan
- de uitnodiging van de WVI naar een bijeenkomst over mobiliteit en specifiek over autodelen in Torhout

Geheime zitting

30.  Cultuurcentrum - wijziging samenstelling Raad van Bestuur cultuurcentrum de Brouckere

Downloads

(103.04 KB)


Zoeken

Contactinformatie

Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22.
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

Volg ons ook op facebook en twitter

 

OPENINGSUREN

 

Links