Agenda gemeenteraad

De openbare zittingen van de gemeenteraad zijn voor het publiek toegankelijk.
De gemeenteraad komt telkens bijeen in de seminariezaal van het stadskantoor om 19 uur.

Op maandag 26 februari 2018 is de eerstvolgende zitting.
Hieronder de agendapunten waarover in deze zitting wordt beraadslaagd.

Openbare zitting

1. Verslag over de vorige zitting
2. Mededelingen en infopunten
3. Facility - duurzaam investeren in gebouwen - ESCO Sporthal - goedkeuren ontwerp en mandateren Infrax West
4. Facility - verbouwen schuur kinderboerderij d'Oude Smelterij - perceel 5 elektrische installatie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
5. Facility - verbouwen schuur kinderboerderij d'Oude Smelterij - perceel 6 dakvlakramen - goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
6. Facility - verbouwen schuur kinderboerderij d'Oude Smelterij - perceel 8 trapconstructie - goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
7. Facility - verbouwen schuur kinderboerderij d'Oude Smelterij - perceel 9 buitenschrijnwerken - goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
8. Facility - verbouwen schuur kinderboerderij d'Oude Smelterij - perceel 10 installatie fotovoltaïsch systeem- goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
9. Facility - verbouwen schuur kinderboerderij d'Oude Smelterij - perceel 12 binnenschrijnwerken - goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
10. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens de jaarlijkse carnavalviering op zondag 11 maart 2018 - goedkeuring
11. Personeel - bijlage arbeidsreglement - vaststelling werktijdenregeling
12. Personeel - bijlage arbeidsreglement - update contactgegevens
13. Personeel - permanentieregeling - goedkeuring
14. Personeel - aansluiting bij Jobpunt Vlaanderen
15. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Wijnendalestraat - tracé der wegen - goedkeuring
16. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Wijnendalestraat - ontwerp van wegenis- en uitrustingswerken - goedkeuring
17. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Wijnendalestraat - overeenkomst inzake wegenis- en uitrustingswerken- goedkeuring
18. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling Wijnendalestraat - ontwerp van openbare verlichting - goedkeuring
19. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling hoek Vredelaan-Molenstraat - ontwerp van openbare verlichting - goedkeuring
20. Ruimtelijke ordening en huisvesting - verkaveling hoek Vredelaan-Molenstraat - ontwerp van uitrustingswerken - goedkeuring
21. Jeugd - aankoop van speeltuig en sporttoestellen voor het speeldomein in Groenhovebos - goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
22. Belastingen - belasting op de afgifte van een omgevingsvergunning - wijziging
23. Motie namens de fractie sp.a/Groen tot bevordering van de rechtstreekse participatie van burgers bij de realisaties van windturbines

 

Zoeken

Contactinformatie

Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22.
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

Volg ons ook op facebook en twitter

 

OPENINGSUREN

 

Links