Agenda gemeenteraad

De openbare zittingen van de gemeenteraad zijn voor het publiek toegankelijk.
De gemeenteraad komt telkens bijeen in de seminariezaal van het stadskantoor om 19 uur.

Op maandag 23 april 2018 is de eerstvolgende zitting.
Hieronder de agendapunten waarover in deze zitting wordt beraadslaagd.

Openbare zitting

1. Verslag over de vorige zitting
2.  Mededelingen en infopunten
3. Verkeer - aanvullend blijvend politiereglement op gemeentewegen betreffende het invoeren van snelheidsbeperkingen - goedkeuring
4. Personeel  - wijziging personeelsformatie - BKO - goedkeuring
5. Kinderopvang - huishoudelijk reglement - aanpassing tarieven - goedkeuring
6. Intercommunale verenigingen - Infrax West - algemene vergadering van 26 juni 2018 - bespreking van de agenda
7. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 24 mei 2018 - bespreking van de agenda en bepaling mandaat
8. Intercommunale verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 29 mei 2018 - bespreking van de agenda en bepaling mandaat
9.    Intercommunale verenigingen - De Mandel - buitengewone algemene vergadering van 24 april 2018 - bespreking van de agenda
10.  Infrastructuur - aanleg van parking voor mobilhomes op de parking langs het Fonteinpad - goedkeuren voorwaarden en wijze van gunnen
11.  IT - aankoop computers, laptops en beeldschermen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
12.  Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
-    het invoeren van stickers ‘dieren in huis’
-    zonnepanelen via Coopstroom
-    de mogelijke impact van het nieuwe ‘instrumentendecreet’ en het oprichten van een intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening (cf. De windgroep)
13. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende het reglement op het recyclagepark

Geheime zitting

14.  Personeel - regeling vervanging algemeen directeur - goedkeuring

Zoeken

Contactinformatie

Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22.
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

Volg ons ook op facebook en twitter

 

OPENINGSUREN

 

Links