Agenda gemeenteraad

De openbare zittingen van de gemeenteraad zijn voor het publiek toegankelijk.
De gemeenteraad komt telkens bijeen in de seminariezaal van het stadskantoor om 19 uur.

Op maandag 25 juni 2018 is de eerstvolgende zitting.
Hieronder de agendapunten waarover in deze zitting wordt beraadslaagd.

Openbare zitting
1. Verslag over de vorige zitting
2. Infopunten/mededelingen
3. Psychosociaal Actieplan Lokaal Bestuur Torhout - kennisneming
4. Burgerzaken - hervaststelling huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen - goedkeuring
5. Burgerzaken - hervaststelling politiereglement op de begraafplaatsen - goedkeuring
6. Burgerzaken - hervaststelling retributiereglement op de begraafplaatsen - goedkeuring
7. Lokale economie - hervaststelling gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een premie bij de start van een nieuwe handelszaak in Torhout - goedkeuring
8. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement op gemeentewegen - parkeren - goedkeuring
9. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de organisatie van de vriendschappelijke voetbalmatch KM - Club Brugge op 30 juni 2018 - goedkeuring
10. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging
11. Kinderopvang - hervaststelling huishoudelijk reglement - goedkeuring
12. Milieu - hervaststelling reglement toegankelijkheid Groenhovebos - goedkeuring
13. Milieu - ondertekening charter Bij-Vriendelijke Gemeente - goedkeuring
14. Secretariaat - verzekeringen - aanbesteden verzekeringsportefeuille - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring
15. Patrimonium - aankoop site Revinzestraat 31 (handelspand + woning) - goedkeuring aankoop/verkoopbelofte
16. Sportinrichtingen - vervangen veldverlichting door energiezuinige LED-verlichting onder trekkingsrechten - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
17.  Erediensten - kerkfabriek Don Bosco - advies rekening dienstjaar 2017
18.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Henricus - advies rekening dienstjaar 2017
19.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - advies rekening dienstjaar 2017
20.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale - advies rekening dienstjaar 2017
21.  Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - advies rekening dienstjaar 2017
22.  Erediensten - kerkfabriek Godelieve - advies rekening dienstjaar 2017
23.  Financiën - jaarrekening 2017 - goedkeuring
24.  Vragen en voorstellen namens de fractie sp.a/Groen betreffende:
- campagne 'Paraat voor de schoolstraat'
- deelname van onze stad aan ‘de Week van de Duurzame Gemeente’ van 18 tot 25 september 2018
- aangaan verkiezingscharter
- bescherming huid spelende kinderen
25.  Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende:
- de hinder in de stadskern tijdens de werkzaamheden en het oprichten van een stuurgroep met betrokkenen
- plastic vrije markt
26.  Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
       - de MUG-helikopter
       - verbeteren verkeersveiligheid oversteek groene 62 met Steenveldstraat
Geheime zitting
27.  Personeel - decretale graden - aanstellen waarnemend financieel directeur vanaf 1 augustus 2018
28.  Personeel - decretale graden - aanstellen tijdelijk adjunct financieel directeur vanaf 1 augustus 2018

 

Downloads

(189.28 KB)


Zoeken

Contactinformatie

Stadskantoor
Aartrijkestraat 11/B
8820 Torhout
Tel.: 050 22 11 22.
Fax: 050 22 05 80
E-mail: info@torhout.be

Volg ons ook op facebook en twitter

 

OPENINGSUREN

 

Links