Adviesraad voor lokale economie

Stedelijke adviesraad voor lokale economie

De Raad voor Lokale Economie is een stedelijke adviesraad die, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Gemeenteraad of het Schepencollege, adviezen verstrekt die betrekking hebben op alle aangelegenheden die de lokale economie rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen of beïnvloeden.

Doel
De belangrijkste opdrachten voor de Raad voor Lokale Economie zijn
• het bestuderen en analyseren van de situatie van en rond lokale economie in ruime zin, en in dat verband adviezen verstrekken naar het Schepencollege en de Gemeenteraad toe
• actief meewerken om de commerciële activiteiten en initiatieven op elkaar af te stemmen
• de samenwerking en communicatie tussen het stadsbestuur en de zelfstandige ondernemers enerzijds, en tussen de zelfstandige ondernemers onderling anderzijds, bevorderen
• voorstellen beoordelen, formuleren en uitwerken om de lokale economie te promoten en te begeleiden
• voorstellen beoordelen, formuleren en uitwerken om de werking van de dienst lokale economie te optimaliseren
• de inspraak van de zelfstandig ondernemers inzake lokale economie bevorderen
• op vraag van de stad beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk verrichten

Samenstelling
De Raad voor Lokale Economie is georganiseerd rond 3 entiteiten: de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, elk met hun eigen bevoegdheid en werking.
 

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle handelaars, zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders en zaakvoerders die woonachtig zijn in Torhout en er een activiteit uitoefenen, of, indien zijn niet woonachtig zijn te Torhout, er een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit uitoefenen.
 

Raad van Bestuur
Uit haar leden stelt de Algemene Vergadering een Raad van Bestuur samen bestaande uit
• maximum 1 vertegenwoordiger uit de detailhandel
• maximum 1 vertegenwoordiger uit de groothandelsector
• maximum 1 vertegenwoordiger van de ambulante handelaars
• maximum 1 vertegenwoordiger uit de sector van de vrije beroepen
• maximum 1 vertegenwoordiger uit de KMO-sector
• maximum 1 vertegenwoordiger uit de sector van de sociale economie
• maximum 1 vertegenwoordiger uit de landbouwsector
aangevuld met
• minimum 1 vertegenwoordiger van de plaatselijke middenstandsverenigingen, de plaatselijke vereniging van landbouwers en de plaatselijke vereniging van zelfstandig ondernemers
• minimum 1 vertegenwoordiger van de plaatselijke handelsverenigingen en/of handelscomités
• minimum 1 vertegenwoordiger van iedere professionele organisatie die op het grondgebied van de stad een actieve werking heeft en als representatief wordt beschouwd voor het beroep of de strekking die ze vertegenwoordigt; het representatieve karakter van een vereniging of organisatie wordt door de Raad van Bestuur zelf als dusdanig erkend
• de schepen van lokale economie
• een vaste secretaris, aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen

Dagelijks Bestuur
Momenteel zetelen volgende personen in het Dagelijks Bestuur
• De heer Joost Vanhaerents, voorzitter Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie
• Mevrouw Hilde Verleye, ondervoorzitter Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie
• De heer Marc Logghe, vaste secretaris, ambtenaar Raad van lokale economie
• De heer Kristof Audenaert, schepen lokale economie stad Torhout, lid Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie
• Mevrouw Hilde Declerck, zelfstandig ondernemer, lid Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie
• De heer Johan Handsaeme, zelfstandig ondernemer,  lid Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie
• De heer Piet Logghe, zefstandig ondernemer, lid Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie
• De heer Paul Warlop, zelfstandig ondernemer, lid Dagelijks Bestuur Raad van lokale economie

Vergaderingen
Algemene Vergadering: 1 keer per jaar
Raad van Bestuur: minstens 4 keer per jaar
Dagelijks Bestuur: telkens aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren dit vereisen
 

Zoeken

Voorzitter:
Kristof Audenaert, schepen van lokale economie.

 

Secretaris:
Bert Desendere
Telefoon: 050 22 11 22
E-mail: economie@torhout.be 

 

Links