Adreswijzigingen

Verhuizen

De aangifte van een adreswijziging moet gebeuren op de dienst burgerzaken van de gemeente waar je je gaat vestigen, dit binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning. Elke aangifte wordt gecontroleerd door de plaatselijke politie. Na deze vaststelling word je per brief uitgenodigd om je op de dienst burgerzaken aan te bieden voor inschrijving in het bevolkingsregister. De volgende documenten van alle leden van het gezin moeten meegebracht worden:

  • de identiteitskaart
  • het trouwboekje
  • het inschrijvingsbewijs van de voertuigen

Je verhuist naar of binnen onze gemeente

Je geeft je adreswijziging aan bij onze dienst burgerzaken of via het e-loket. Dat mag gebeuren door een meerderjarig lid van je gezin. Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.
Daarna onderzoekt de politie van Torhout of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Na de vaststelling door de wijkagent ontvang je een oproepingsbrief van de dienst bevolking om je met de daarin gevraagde stukken aan te melden.


Je verhuist naar een andere gemeente

Je geeft je adreswijziging aan bij de dienst burgerzaken van je nieuwe gemeente. Daar wordt dan dezelfde procedure gevolgd als hierboven beschreven.


Je verhuist naar het buitenland

Je brengt onze dienst burgerzaken daarvan zo kort mogelijk voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. De dienst burgerzaken past je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (= model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (= consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats. Je neemt tevens je pin-code mee. Het adres op de chip van je identiteitskaart wordt meteen veranderd.  Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Vlamingen in de wereld

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) verenigt Vlamingen in het buitenland in een netwerk en krijgt daarvoor de steun van de Vlaamse regering. Met dat netwerk wordt de uitgeweken Vlaming geholpen bij tal van praktische problemen, zoals sociale zekerheid, onderwijs voor de kinderen, of algemeen sociale netwerking met landgenoten ter plaatse. Voor meer informatie, surf je naar de website www.viw.be .


Te verwittigen diensten

Vergeet niet ingeval van adresverandering een aantal instellingen daarvan te verwittigen. De voornaamste zijn : telefoonmaatschappij, verzekeringsinstellingen, de bank en/of bestuur der postcheques, de post, abonnementen, bibliotheek, vakbond, ... 

Adreswijziging inschrijvingsbewijs motorvoertuigen

Als je eigenaar bent van een motorvoertuig en je verandert van adres binnen of naar Torhout dan ben je verplicht dit, binnen de vijftien dagen na de adreswijziging op je identiteitskaart, te melden aan de dienst bevolking. Zo kunnen wij het adres op je inschrijvingskaart in overeenstemming brengen met het nieuwe adres op je identiteitskaart.

 

Relevante links

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verhuizen

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: marleen.casier@torhout.be Contactpersonen: Marleen Casier, Hermien Arfeuille, Ivette Denolf
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur

 

 

Links