Adoptie

Sedert 01.09.2005 is er een nieuwe adoptieprocedure. Je kunt hierover meer informatie vinden op de website van Kind en Gezin, zie de link onderaan de pagina.

Wens je een kind te adopteren, neem dan contact met:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02 533 14 76 of 02 533 14 77

 

Een buitenlands adoptievonnis moet je in België eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11

Links

http://www.kindengezin.be/adoptie/

Zoeken

Contactinformatie

Dienst Burgerzaken Stadskantoor Aartrijkestraat 11/B 8820 Torhout Tel.: 050 22 11 22 Fax: 050 22 05 80 E-mail: joke.cappelle@torhout.be Contactpersoon: Joke Cappelle
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: 13.30-17.00 uur zaterdag: 9.00-12.00 uur 
 

 

Links