Cultuurprijs Torhout

Cultuurprijs 2018

Elke 2 jaar worden in Torhout de Cultuurprijs en de Erfgoedprijsuitgereikt. De Cultuurraad en de Stad wil terug de meest beklijvende, boeiende, interessante, artistieke, vrijwillige, gemeenschapsvormende activiteit/vereniging/persoon/loopbaan/É en erfgoedpand in de spotlights zetten. Daarnaast verkiezen we ook de meest impressionante inspanning voor het Torhouts erfgoed. De Cultuurraad en het Stadsbestuur hopen op deze wijze zowel een belangrijke inspanning te valideren, mensen en groepen in de spotlights te zetten en de focus van de Torhoutse gemeenschap op deze wijze te vergroten.

Artikel 1 - Het Stadsbestuur en de Cultuurraad van Torhout wil het cultuurleven stimuleren, ondersteunen, waarderen en belonen door tweejaarlijks cultuurprijzen toe te kennen. Het gaat over

  1. De cultuurprijs voor een verdienstelijke vereniging uit het culturele werkveld in Torhout.

De vereniging moet lid zijn van de Algemene Vergadering van Cultuurraad Torhout en werkzaam zijn op het grondgebied van Torhout. Zij worden bekroond voor hun prestatie de afgelopen 2 jaar.

  1. De cultuurprijs voor een cultureel ambassadeur : een verdienstelijke persoon woonachtig of afkomstig uit Torhout die momenteel door zijn werk of inzet uitstraling aan het huidige socio - culturele cultuurleven in Torhout geeft.

De laureaat is een ‘bezieler’ op cultureel vlak. Door zijn engagement kan hij mensen  meer cultuur laten beleven, meer goesting geven in cultuur, cultuur promoten en uitdragen. Dit is niet noodzakelijk een ‘trekker’ maar kan ook een ‘ondersteuner’ zijn.

  1. De cultuurprijs voor een carrière,ofte de carrièreprijs, de Life Time Achievement voor de loopbaan van een persoon woonachtig of afkomstig uit Torhout met een grote verdienste op het gebied van cultuur.

 Artikel 2 - De prijs kan slechts één maal in de tien (10) jaar aan dezelfde vereniging of persoon toegekend worden. Een ambtenaar tewerkgesteld bij het Stadsbestuur van Torhout kan niet genomineerd worden.

Artikel 3 - Alle leden van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad kunnen een vereniging of/en persoon voordragen aan het Bestuur van de Cultuurraad conform

de voorgestelde data in de procedure (zie artikel 7)

De voordracht gebeurt door middel van een gemotiveerd verslag. Een vereniging/lid van de Algemene Vergadering kan maar 1 vereniging en 1 cultureel ambassadeur en 1 carriereprijs voordragen. Het Bestuur kan aanvullende nominaties verrichten, gebaseerd op de culturele verrichtingen in de voorbije periode en dit na en met duidelijke motivatie.

Artikel 4 - De jury bestaat uit de aanwezige leden van het bestuur van de Cultuurraad.  De schepen van Cultuur kan de verkiezingsvergadering bijwonen zonder stemrecht. Er worden 12 personen uit de Algemene Vergadering geloot om deel uit te maken van de jury. Familieleden met 1ste en 2de graad verwantschap met de genomineerden worden geweerd.

Daarna worden de cultuurprijzen gestemd uit de genomineerden door middel van een geheime stemming onder de aanwezige juryleden.

Artikel 5 - Stemprocedure: de juryleden verdelen hun punten als volgt: vb. indien er 5 kandidaten zijn, worden door ieder jurylid per vereniging respectievelijk 5, 4, 3, 2, 1 punt(en) toegekend. Indien er 3 verenigingen zijn, wordt door iedere jurylid per vereniging 3, 2, 1 punt(en) toegekend enz. De voorzitter van de cultuurraad is voorzitter van de jury.

De juryleden zijn VERPLICHT alle bruikbare punten in volgorde van hun voorkeur toe te kennen. Bij gelijkheid van stemmen worden het aantal eerste plaatsen, daarna het aantal tweede plaatsen enz. meegerekend. Bij gelijkheid van stemmen wordt herstemd totdat één overwinnaar gekend is. Bij een even aantal juryleden krijgt de voorzitter (of bij afwezigheid de ondervoorzitter of het oudste aanwezige lid) 2 stembriefjes.

Artikel 6 - De prijs wordt uitgereikt op een datum die bepaald wordt door het Bestuur van de Cultuurraad. In 2016 vindt de uitreiking plaats op 16.12.2016  in de Theaterzaal van het CC de Brouckere. De datum voor 2018 wordt nog geprikt.

Artikel 7 - Tijdskader Cultuurprijs 2016:

  • Reglement goedgekeurd 11 januari 2016 - koppeling aan uitreiking erfgoedprijs
  • Bekendmaking gedurende voorjaar 2016, ook in brochure CC
  • Verzending naar AV Cultuurraad en bekendmaking door dienst Vrije Tijd vanaf 15 september 2016, dossiers binnen uiterlijk tegen 6 november 2016.  
  • Communicatie met genomineerden voor stemming op maandag 28.11.2016

De kandidatuurstelling gebeurt via een gemotiveerd verslag dat wordt doorgemaild op cultuurraad@torhout.be

info

Cultuurraad - Stadskantoor, Aartrijkestraat 11b, Torhout

Zoeken

 

Links